ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Πληροφορίες Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύει τον Κόμβο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα «AGROKNOW HUB» με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής 29 Ιουν 2021
MBA Food & Agribusiness - ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας Αιτήσεις έως 25/06/2021 18 Ιουν 2021
ΠΜΣ -Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία (Food, Nutrition and Health) Τμήματος ΕΤ&ΔΑ - Αιτήσεις έως 7 Σεπτεμβρίου 2021 15 Ιουν 2021
ΠΜΣ με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων” Τμήματος ΕΤ&ΔΑ - Αιτήσεις έως 7 Σεπτεμβρίου 2021 15 Ιουν 2021
ΠΜΣ - Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γαλακτοκομία ΙΙ) Οινολογία Τμήμα ΕΤΔΑ - Αιτήσεις έως 15 Σεπτεμβρίου 2021 14 Ιουν 2021
Κυκλοφορία του 1ου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον τίτλο ΠΑΝΟΡΑΜΑ 14 Ιουν 2021
ΙnnovInAgri - Διαδικτυακή «Παρουσίαση και Βράβευση επιχειρηματικών σχεδίων» 1/6/2021 10 Ιουν 2021
ΠΜΣ - Βιολογία Συστημάτων Τμήματος Βιοτεχνολογίας - έως τις 23-07-2021 09 Ιουν 2021
Μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
Δ.Π.Μ.Σ. "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων" Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2021 08 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2021-2023 08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ     08 Ιουν 2021
Ανακήρυξη υποψηφιων για τις εκλογές των μελών ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και το Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.Δι.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ      08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ΕΟΚΕ 08 Ιουν 2021
Προκήρυξη εκλογής για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ στην  Κοσμητεία της Σχολής ΕΟΚΕ     08 Ιουν 2021
Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ για Σύγκλητο και Ειδικό Ταμείο 08 Ιουν 2021
Ορισμός Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο και στο Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος 08 Ιουν 2021
EU-CONEXUS 1st PhD Summer School Η υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι μέχρι τις 14/06/2021 07 Ιουν 2021
ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021 07 Ιουν 2021
Π.Μ.Σ. “Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος” Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 07 Ιουν 2021
Π.Μ.Σ. «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών» Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 07 Ιουν 2021
ΠΜΣ - Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 07 Ιουν 2021
Π.Μ.Σ. “Αρχιτεκτονική Τοπίου Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 07 Ιουν 2021
Covid19: Η Έξοδος- Μία δράση για την ψυχική υγεία Σάββατο 5 Ιουνίου, ώρα 15:00 - 17:30 05 Ιουν 2021
Προσβασιμότητα του συγγράμματος "Γενική Ανθοκομία" του Σάββα Δ., σε φοιτητές του ΓΠΑ με τύφλωση και με δυσκολίες/δυσχέρειες στην ανάγνωση κειμένου 03 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 02 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 01 Ιουν 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Ειδικό Ταμείο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Εκλογή εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο 28 Μάιος 2021
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος 28 Μάιος 2021
ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. 25 Μάιος 2021
Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοίτησης στο διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Aιτήσεις μέχρι την 31η Μαΐου 2021 25 Μάιος 2021
EU-CONEXUS - 1ο Research Hour 28/05/2021, 03:00 μ.μ  Η εγγραφή είναι ανοιχτή έως την Τετάρτη 26 Μαΐου 25 Μάιος 2021

Σελίδες