Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εξετάσεων

Χειμερινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2020 - 2021

Εαρινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2020 - 2021

Προγράμματα Εξεταστικής περιόδου

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών 2020-2021

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ως προς την εξεταστική της χειμερινής περιόδου)

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ως προς τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

Τροποποίηση έναρξης χρονοδιαγράμματος σπουδών χειμερινού εξαμήνου 2020

Διεξαγωγή εξετάστικής Σεπτεμβρίου 2020

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος Σπουδών 2020 - 2021

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών 2021 - 2022