Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εξετάσεων

Χειμερινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2019 - 2020

Εαρινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2019-2020

Προγράμματα Εξεταστικής περιόδου

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών 2019-20

1η Τροποποίηση Χροδιαγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

2η Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

3η Τροποποίηση Χροδιαγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ως προς τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων