Πρόγραμμα Μαθημάτων - Εξετάσεων

Χειμερινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2019 - 2020

Εαρινό Πρόγραμμα εξαμήνων 2019-2020

Προγράμματα Εξεταστικής περιόδου

Χρονοδιάγραμμα Σπουδών 2020 - 2021

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ως προς τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου και τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων

 

Διεξαγωγή εξετάστικής Σεπτεμβρίου 2020