Ιατρείο

Στον χώρο του Πανεπιστημίου λειτουργεί Ιατρείο καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 5:00 μ.μ. Οι  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διαθέτουν το βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητή, μπορούν να επισκέπτονται τον Ιατρό του ΓΠΑ για συνταγογραφήσεις φαρμάκων και εξετάσεων, εγκρίσεις φαρμάκων, εξετάσεων και νοσηλίων (ελεγκτικό έργο), πιστοποιητικά υγείας, κλινική εξέταση σε περίπτωση ασθένειας καθώς και σε έκτακτες περιπτώσεις.

 

Προσωπικό:

Μπαούσης Ευάγγελος, ΠΕ Ιατρός Φοιτητών - Ειδικός Παθολόγος, τηλ.: 210-529 4898, φαξ: 210-529 4898, email: baeu@aua.gr