Εκδόσεις

Τριπτόλεμος

Το περιοδικό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1994. Το όνομά του οφείλεται στον μυθικό ήρωα που διέδωσε την καλλιέργεια των δημητριακών στον κόσμο των θνητών, μετά από εντολή της Δήμητρας, θεάς της Γεωργίας.

Ο Τριπτόλεμος δεν είναι ένα αμιγώς επιστημονικό περιοδικό, καθώς δεν δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, ως προϊόν ερευνητικής δουλειάς των μελών της Πανεπιστημιακής, ή της ευρύτερης Γεωπονικής Επιστημονικής Κοινότητας. Το περιοδικό φιλοξενεί άρθρα γενικού γεωπονικού ενδιαφέροντος, καθώς και άρθρα που καλύπτουν την επικαιρότητα, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη ζωή και τις ευρύτερες (διδακτικές, επιστημονικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, αθλητικές, κ.α.) δραστηριότητες των μελών της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας.

H συχνότητα έντυπης έκδοσης του περιοδικού Τριπτόλεμος, θα είναι ένα ή δύο τεύχη (1-2) το χρόνο. Τα θέματα θα συγκεντρώνονται, κατόπιν επιλογής και συνεννοήσεως με τους συντάκτες τους από το προϋπάρχον υλικό.

Την ευθύνη για την έντυπη έκδοση θα έχει η Συντακτική Επιτροπή. Κατά Νόμον Yπεύθυνος για την έκδοση είναι ο εκάστοτε Πρύτανης και η Συντακτική του Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του σώματος των Διδασκόντων:

  • κ. Άννα Κούρτη, Καθηγήτρια, του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,
  • κ. Παναγιώτης Σκανδάμης, Καθηγητής, του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,  Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων & Ποτών,
  • κ. Παναγιώτα Κουτσούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, στη Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Εργαστήριο Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας,
  • κ. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Μέλος ΕΔΙΠ, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υπεύθυνος Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας,
  • κ. Ορέστης Καΐρης, Μέλος ΕΔΙΠ, του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας.

Γραμματεία Συντακτικής Επιτροπής: Ράνια Χιντιρίδου, Διοικητικός Υπάλληλος, Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

 

Ζούμε σε μια εποχή, όπου η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας μας καθιστά θεατές, ή ακροατές των απανταχού σχεδόν επί της γης τεκταινομένων.  Το Πανεπιστήμιο είναι το φυτώριο νέων επιστημόνων, ο χώρος προβληματισμού, αμφισβήτησης, έρευνας και παραγωγής γνώσης, όπου η ελεύθερη και ανεμπόδιστη έκφραση σε πολιτισμένο επίπεδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων και της υψηλής του αποστολής. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο είναι ενταγμένο στην κοινωνία και οφείλει να διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και ενημέρωσης για τα όποια καινούργια επιτεύγματα της επιστήμης και τεχνολογίας, για εποικοδομητική κριτική, για διάλογο.

Το περιοδικό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα τέτοιο βήμα επικοινωνίας. Θέματα για επεξεργασία και συζήτηση μέσα από τις στήλες του "Τριπτόλεμου" υπάρχουν πολλά. Πάντα επίκαιρο και καυτό θα παραμένει το θέμα της Παιδείας, ο τρόπος μετάδοσης της γνώσης, το πρόγραμμα σπουδών, η ποιότητα των παρεχομένων γνώσεων και της διεξαγόμενης έρευνας, η συμβολή της πολιτείας στην Παιδεία και ένα σωρό άλλα, παρεμφερή θέματα: τα προβλήματα της νεολαίας, οι δυνατότητες απασχόλησης, η επάρκεια εφοδίων και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, οι μεταπτυχιακές σπουδές. Στις στήλες του Τριπτόλεμου μπορούν να παρουσιάζονται και ειδήσεις γύρω από τις διάφορες πολιτιστικές, αθλητικές, επιστημονικές, κοινωνικές και άλλες δραστηριότητες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Νέα από τον εντός, και εκτός των "τειχών" χώρο. Άρθρα γεωπονικού, ή και γενικού ενδιαφέροντος, ειδήσεις και σχόλια, γύρω από τις γεωπονικές επιστήμες.

Από την Συντακτική Επιτροπή

Ηλεκτρονικό Περιοδικό Πανόραμα

Το περιοδικό Πανόραμα, θα διατίθεται κυρίως, σε τακτική, ηλεκτρονική έκδοση, τρεις ή τέσσερις φορές (3-4) ετησίως, με κείμενα ανάπτυξης έως 500 λέξεις έκαστο, με σκοπό την προβολή των εκπαιδευτικών και επιστημονικών δράσεων και δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, καθώς θα αποτελεί ένα διαδικτυακό μέσο απογραφής, αναδεικνύοντας μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν στην Έρευνα, τα Ερευνητικά Προγράμματα και τον εν γένει, εκπαιδευτικό χαρακτήρα του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των Διακρίσεων των Μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών και των Φοιτητών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Καινοτομίας, καθώς και της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και των Εκδόσεων, διαθέτοντας παράλληλα και Αφιερώματα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ελλάδος, εξαίροντας, επίσης, τα σημαντικά κοινωνικά νέα και ειδήσεις της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

Η έντυπη έκδοση του περιοδικού δύναται να προσαρμόζεται σε αντίτυπα, ανάλογα με τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του Γραφείου Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, καθώς και των συνολικών δράσεων του ΓΠΑ.

Στείλτε μας τις προτάσεις σας!    Eντυπώσεις και σχόλια, σχετικά με το ηλεκτρονικό περιοδικό Πανόραμα,

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ράνια Χιντιρίδου, Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Τηλ: 210 529 4841

E-mail:public.relations@aua.gr

Διαδικτυακή Υπηρεσία Υποβολής Προτάσεων, για όλα τα μέλη της Ακαδημαικής Κοινότητας:  https://diavouleusi.aua.gr/.  Είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Επετειακός Τόμος

https://www2.aua.gr/sites/default/files/pagephoto/tomos100_slider860.jpg

 

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης του πρώτου αιώνα λειτουργίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, μέσα από τις 160 σελίδες, του εξαιρετικά ποιοτικού έργου του Επετειακού Τόμου, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του Ιδρύματος, η σημερινή διάρθρωση του και οι υποδομές του, το εθνικό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό αποτύπωμα του και η σημαντική προσφορά των Τμημάτων στην κοινωνία.  Ο Επετειακός Τόμος, αποτελεί τον απόλυτο οδηγό, για όλους όσους θέλουν να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο μας. Ταυτόχρονα, υπηρετεί τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και κληρονομιάς του ΓΠΑ και της ελληνικής γεωργίας, για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές των φοιτητών και φοιτητριών μας. Πέραν του ουσιαστικού περιεχομένου του, ο Επετειακός Τόμος διακρίνεται για την ιδιαίτερη αισθητική του, διανθισμένη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η οποία κάνει εξαιρετικά ευχάριστη την ανάγνωση του. Θερμά ευχαριστήρια στη συντακτική ομάδα του βιβλίου, με επικεφαλής την Καθηγήτρια κυρία Άννα Κούρτη, καθώς και τον συνάδελφο και εκδότη κύριο Στέλιο Βασιλειάδη, για την ευγενική χορηγία της τυπογραφικής επιμέλειας και της έντυπης έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα 100 χρόνια, παρακαλούμε όπως περιηγηθείτε στον ιστότοπο: https://www2.aua.gr/sites/default/files/contentpage_attachedfiles/100_xronia_gpa_final_web_new_olo_21x29_20201102.pdf  

 

Τα Φυτά του Πάρκου της Αρχαίας Αγοράς

Η ζωγραφική αυτή συλλογή περιλαμβάνει 250 αποτυπώσεις φυτών μοναδικής επιστημονικής και καλλιτεχνικής αξίας, ταξινομημένες από τον Εμμανουήλ Βάθη. Τον Ιούλιο του 2000 παρέδωσε ο ίδιος το έργο του στον Πρύτανη του ΓΠΑ Σ. Κυρίτση, προκειμένου να αξιοποιηθεί από το Ίδρυμα.

Τα φυτά του πάρκου της αρχαίας αγοράς / Εμμανουήλ Βάθης = The plants in the park of ancient agora.- Αθήνα: ΓΠΑ: [2002].- 280 σ. / εικ.-  ISBN 960-85847-4-4

 

Νομοθεσία/Νομολογία για την Εκλογή/Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων

    Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) και του Διοικητικού Εφετείου (Δ.Εφ.) που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Ιούνιο του 2005 και αφορούν σε όλες τις διαδικασίες από την προκήρυξη μέχρι και τον διορισμό μελών Δ.Ε.Π.

Επεξεργασία - Επιμέλεια: Νικόλαος Σπυρόπουλος

 

Γεωργική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη. Η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών στην ελληνική κοινωνία 1920-1960, / Δημ. Παναγιωτόπουλος (2004), Αθήνα 2004, σ. 364 εκδ. Ελληνικά Γράμματα

Ο συγγραφέας κινείται από το επίπεδο των ατομικών υποκειμένων και της δράσης τους έως και το βάρος των δομών. Οι πληροφορίες, ποιοτικές αλλά και ποσοτικοποιημένες, για τους καθηγητές, τη δράση και τις σπουδές τους, τους φοιτητές και την κοινωνική τους προέλευση καθώς και την επαγγελματική τους ενσωμάτωση μετά το πέρας των σπουδών, τα προγράμματα σπουδών, τα εργαστήρια, αλλά και οι σχέσεις της Σχολής με την εκάστοτε κυβέρνηση συντίθεται σε μία αφήγηση που επιδιώκει να μην παραλείψει τη συνολική οπτική, και εν πολλοίς το κατορθώνει. [...]
Το έργο του Δημήτρη Παναγιωτόπουλου είναι θεμελιωμένο σε ποικίλα και πλούσια αρχειακά τεκμήρια. Όμως, όπως κάθε σύγχρονος ιστορικός, ο συγγραφέας γνωρίζει ότι τα αρχεία δεν μιλάνε μόνα τους. Ο πολύ μεγάλος αριθμός πληροφοριών προέρχεται από τις ιδιαιτέρως εκτεταμένες σειρές αρχείων της Σχολής αλλά και τον τύπο της εποχής, και αυτές έχουν συστηματοποιηθεί σε ομοειδείς βάσεις δεδομένων, και έχουν υποστεί μια εξαιρετικά εμβριθή επεξεργασία. Έτσι, ο νέος αυτός ιστορικός άντλησε και διασταύρωσε πληροφορίες τις οποίες όμως κατέστησε αντικειμενικές. Και πάνω σε αυτές έχτισε τις ερμηνείες του.
Η ανάγνωση του βιβλίου, που είναι το αποτέλεσμα μιας τετραετούς έρευνας, τελικά είναι και ευχάριστη.

(Πέτρος Πιζάνιας, καθ. Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

 

Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο / Πρακτικά συνεδρίου/ Αθήνα 2004 /σύμπραξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".

Η περίοδος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας που έχει επικρατήσει να ονομάζεται βενιζελική, εξαιτίας της έντονης παρουσίας του Ελ. Βενιζέλου και της επενέργειας της πολιτικής του σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής, χαρακτηρίζεται από βαθιές τομές σε χώρους και τομείς που διέπονταν από αναχρονισμούς και αρχαϊκότητες. Την περίοδο αυτή παρατηρείται για πρώτη φορά και σε τέτοια έκταση μια αφύπνιση των παραγωγικών δυνάμεων του πρωτογενούς τομέα. Ο τομέας αυτός εισέρχεται σε μια τροχιά ανάπτυξης αποτελώντας το επίκεντρο του ενδιαφέροντος -υπό την καθοδήγηση βέβαια και την εποπτεία του κράτους.

Μέσω της διαδικασίας αυτής απελευθερώθηκαν κοινωνικές δυνάμεις και ενδιάθετες τάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα κοινωνικές ανακατατάξεις και ειδικά τη διαφοροποίηση της αγροτικής κοινωνίας. Χάρη και στην παρέμβαση των τεχνικών της γεωργίας και των "ειδικών" διανοούμενων του αγροτικού χώρου (γεωπόνων, γεωπόνων-μηχανικών, μηχανικών, οικονομολόγων, συνεταιριστών κ.λπ.) και τη συνακόλουθη εφαρμογή και χρήση νέων τεχνικών γνώσεων στην ύπαιθρο, παρατηρείται μια υποχώρηση του εμπειρικού πρακτικισμού στις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία και μια σταδιακή εμπέδωση του επιστημονικού ορθολογισμού στη λειτουργία της διοίκησης και στην οργάνωση της παραγωγής.

Οι διαστάσεις, οι αμφισημίες και οι επιπτώσεις που κληροδοτεί το εγχείρημα αυτό συνθέτουν το αντικείμενο και την προβληματική του παρόντος τόμου, ο οποίος είναι προϊόν του επιστημονικού συνεδρίου που διεξήχθη από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2004 στην Αθήνα με την ευτυχή σύμπραξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος".

(Απόσπασμα από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)