Εκπαιδευτικές Εκδρομές Τμημάτων

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών, οργανώνονται από τα Τμήματα εκπαιδευτικές εκδρομές σε παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι επιστημονικές και επαγγελματικές εμπειρίες και κυρίως οι αναμνήσεις που οι φοιτητές κρατούν από αυτές τις εκδρομές είναι πολύτιμες!!!

 

Περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων.