Έργο πνοής η αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 06 Ιουλ 2022

Έργο πνοής η αναβάθμιση και ανάπλαση του  περιβάλλοντος χώρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου για το έργο «Αναβάθμιση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην Πανεπιστημιούπολη (campus)  του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» στο πλαίσιο των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 8.525.000,00 €.

Στη συνάντηση, ήταν παρόντες, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νικόλαος Ταγαράς και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εκπροσώπησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής κ.  Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης, και η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Αδαμαντία Αριστοπούλου.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της όψης και της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος χώρου του  Ιδρύματος και κατ΄ επέκταση του ευρύτερου αστικού τοπίου.  Θα συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική προαγωγή του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

Το έργο βασίζεται στις νέες προσεγγίσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτικότατα της Βιώσιμης Υποδομής της Νέας Κλιματικής Οικονομίας θεωρώντας την επένδυση σε βιώσιμες υποδομές ως «κλειδί» για την αντιμετώπιση των τριών κεντρικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα: επανάληψη της ανάπτυξης, επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης και μείωση του κινδύνου για το κλίμα.

 

Συνημμένα: