Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Παράλληλα με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του κάθε Τμήματος, παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να αποκτήσουν και να εξελίξουν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών διδάσκει την Αγγλική γλώσσα με σκοπό την προετοιμασία για τις εξετάσεις κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Παράλληλα, προσφέρονται μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών στους φοιτητές που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο με το πρόγραμμα ERASMUS.

Το Εργαστήριο Υπολογιστών διδάσκει τη χρήση επιλεγμένων software. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης εκπαιδεύει τους φοιτητές στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, αναζήτηση σε καταλόγους άλλων Ιδρυμάτων).

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας.

 

Πληροφορίες στις αντίστοιχες υπηρεσίες και εργαστήρια.