Σύλλογοι

Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. 

Πρόεδρος: Διονύσιος Καλύβας, τηλ.: 210 529-4091,  φαξ: 210-529 4101,  e-mail: kalivas@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Άννα Κούρτη, τηλ.:210 529-4615,  φαξ: 210 529-4321,  e-mail: akourti@aua.gr

Γραμματέας: Εμμανουήλ Φλεμετάκης, τηλ.: 210 529-4343,  φαξ:210 529-4314, e-mail:mflem@aua.gr

Ταμίας:  Δημήτριος Γεωργακόπουλος, τηλ.:210  529-4355,  φαξ: 210 529-4344, e-mail:dgeorga@aua.gr

Μέλη: Γεώργιος Κοτσερίδης,  τηλ.: 210 529-4719,  φαξ: 210 529-4719,  e-mail:ykotseridis@aua.gr

Γεώργιος Κάργας, τηλ.: 210 529-4084, φαξ:210 529-4081, e-mail: kargas@aua.gr

Ευστάθιος Κλωνάρης, τηλ.: 210 529-4727,  φαξ: 210 529-4786,  e-mail:s.klonaris@aua.gr

 

Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. «Κωνσταντίνος Κατσίμπας»

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπανδρέου, τηλ.: 210-529 4232, e-mail:papandre@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Σπύρος Ρίζος, τηλ.: 210-529 4025, φαξ: 210-529 4081, e-mail: spiri@aua.gr

Γραμματέας: Κώστας Χρονόπουλος, τηλ.: 210-529 4232, e-mail: kchrono@aua.gr

Ταμίας: Ηώ Κεφαλογιάννη, τηλ.: 210-529 4353, φαξ: 210-529 4344, e-mail:bmic7kei@aua.gr

Μέλος - Ειδικός Γραμματέας: Δήμητρα Δαφερέρα, τηλ.: 210-529 4264, φαξ: 210-529 4265, email:daferera@aua.gr

 

Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. 

Πρόεδρος: Θεόδωρος Βαγγελής, τηλ.: 210-529 4385/4382, φαξ: 210-5294388, e-mail: tvagelis@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Άννα Πιερράκου, τηλ.: 210-529 4306, φαξ: 210-529 4305, e-mail:pierrakou@aua.gr 

Γραμματέας: Μαρία Γεωργιάδου, τηλ.: 210-529 4423/4421, φαξ: 210-529 4413, e-mail:mgeo@aua.gr

Ταμίας: Δήμητρα Κυτίνου,  τηλ.: 210-529 4672, φαξ: 210-529 4672, e-mail:kid@aua.gr 

Μέλος: Ευάγγελος Αραβαντινός - Καρλάτος, τηλ.: 210-529 4042, φαξ: 210-5294039 ή  4840  e-mail:vag@aua.gr

 

Σύλλογος ESN AUA Athens

Σύλλογος Αποφοίτων

 

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού e-mail: syllogosdp@aua.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νίκη Χρονοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κωνσταντίνα Κατσίμπρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κώστας Δελημήτρος

ΤΑΜΙΑΣ : Παναγιώτα Χρυσοβέργη

ΜΕΛΟΣ : Αναστασία Βατουσιάδη