Σύλλογοι

Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. (2015-2016)

Πρόεδρος: Βέμμος Σταύρος, τηλ.: 210-529 4591, φαξ: 210-529 4592, e-mail: svemmos@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης

Γραμματέας: Αργυροκαστρίτης Ιωάννης

Ταμίας: Ροζάκης Στυλιανός

Μέλη: Μπιλάλης Δημήτριος, Φλουρή Φωτεινή, Κλωνάρης Ευστάθιος

 

Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π. «Κωνσταντίνος Κατσάμπας» (2015-2017)

Πρόεδρος: Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, τηλ.: 210-529 4234, φαξ: 210-529 4214, e-mail:  iharalamp@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Χρονόπουλος Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Μπούζας Εμμανουήλ

Ταμίας: Χρονόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλη: Γούσιος Ιωάννης, Ρίζος Σπυρίδων

 

Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. (2014-2016)

Πρόεδρος: Αναγνωσταράς Εμμανουήλ, τηλ.: 210-529 4709, φαξ: 210-529 4697 e-mail: mana@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Βαγγελής Θεόδωρος

Γραμματέας: Γεωργιάδου Μαρία

Ταμίας: Γεωργιάδου Μαρία

Μέλη: Πιερράκου Άννα, Πίπιλας Σταύρος

 

Σύλλογος ESN AUA Athens

Σύλλογος Αποφοίτων

 

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού (2015-2017)

Πρόεδρος: Αριστοπούλου Μαντώ, τηλ.: 210-529 4870, φαξ: 210-529 4873, e-mail: syllogosdp@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Χρονοπούλου Νίκη

Γραμματέας: Φραγκίσκου Μαίρη

Ταμίας: Σούντα Γιώτα

Μέλη: Γεράκος Ηλίας