Σύλλογοι

Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. 

Πρόεδρος: Διονύσιος Καλύβας, τηλ.: 210 529-4091,  φαξ: 210-529 4101,  e-mail: kalivas@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Άννα Κούρτη, τηλ.:210 529-4615,  φαξ: 210 529-4321,  e-mail: akourti@aua.gr

Γραμματέας: Εμμανουήλ Φλεμετάκης, τηλ.: 210 529-4343,  φαξ:210 529-4314, e-mail:mflem@aua.gr

Ταμίας:  Δημήτριος Γεωργακόπουλος, τηλ.:210  529-4355,  φαξ: 210 529-4344, e-mail:dgeorga@aua.gr

Μέλη: Γεώργιος Κοτσερίδης,  τηλ.: 210 529-4719,  φαξ: 210 529-4719,  e-mail:ykotseridis@aua.gr

Γεώργιος Κάργας, τηλ.: 210 529-4084, φαξ:210 529-4081, e-mail: kargas@aua.gr

Ευστάθιος Κλωνάρης, τηλ.: 210 529-4727,  φαξ: 210 529-4786,  e-mail:s.klonaris@aua.gr

 

Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. «Κωνσταντίνος Κατσίμπας»

Πρόεδρος: Νικόλαος Παπανδρέου, τηλ.: 210-529 4232, e-mail:papandre@aua.gr

Αντιπρόεδρος: Σπύρος Ρίζος, τηλ.: 210-529 4025, φαξ: 210-529 4081, e-mail: spiri@aua.gr

Γραμματέας: Κώστας Χρονόπουλος, τηλ.: 210-529 4232, e-mail: kchrono@aua.gr

Ταμίας: Ηώ Κεφαλογιάννη, τηλ.: 210-529 4353, φαξ: 210-529 4344, e-mail:bmic7kei@aua.gr

Μέλος - Ειδικός Γραμματέας: Δήμητρα Δαφερέρα, τηλ.: 210-529 4264, φαξ: 210-529 4265, email:daferera@aua.gr

 

Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. 

Πρόεδρος:  Bαγγελής Θεόδωρος, (4382/4385, tvagelis@aua.gr)

Γραμματέας: Γεωργιάδου Μαρία, (4423/4421, mgeo@aua.gr)

Ταμίας, Χατζησταύρου Έλλη, (4329, elhat@aua.gr)

Μέλη: Κυτίνου Δήμητρα, (4672,  kid@aua.gr)

Παγώνης Μίλτος, (4040,  miltosp@aua.gr)

 

Σύλλογος ESN AUA Athens

Σύλλογος Αποφοίτων

 

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού e-mail: syllogosdp@aua.gr

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νίκη Χρονοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κωνσταντίνα Κατσίμπρα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κώστας Δελημήτρος

ΤΑΜΙΑΣ : Παναγιώτα Χρυσοβέργη

ΜΕΛΟΣ : Αναστασία Βατουσιάδη