4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

Ημερομηνία: 
Τρίτη 24 Μάιος 2022

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs), μετά την επιτυχή διοργάνωση των προηγουμένων συνεδρίων ανακοινώνουν με μεγάλη χαρά το 4º Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 24-25-26 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Οργανωτική Επιτροπή μέσα από αυστηρά επιλεγμένες επιστημονικές ανακοινώσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διάφορες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα, καθώς και την έκθεση χορηγών η οποία για πρώτη φορά εγκαινιάζεται με τον τίτλο «GIS Congress Expo», αποσκοπεί σε ακόμη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της.

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

    Υποβολή Περιλήψεων:                                              28 Φεβρουαρίου 2022

    Αποδοχή Εργασίας:                                                  14 Μαρτίου 2022

    Υποβολή Τελικών Κειμένων Εργασιών:                    1 Απριλίου 2022

    Ηλεκτρονικές εγγραφές μέχρι:                                  2 Μαΐου 2022

 

Ηλεκτρονικές εγγραφές: http://giscongress.aua.gr/index.php/registration-form/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο και στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://giscongress.aua.gr/ 

Συνημμένα: