Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (BKΠ) αποτελεί σημείο συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης πληροφοριών με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο.

 

Με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας, η Βιβλιοθήκη διαρκώς ανανεώνει και βελτιώνει τις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:

 

Υπεύθυνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ΒΚΠ είναι η Επιτροπή Εποπτείας, Πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντιπρύτανης, Αναπλ. Καθηγητής κ. Ι. Χατζηπαυλίδης.

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Ζιώγας Χρήστος, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, τηλ.: 210-529 4279, φαξ: 210-529 4278, email: christosziogas@aua.gr

Προσωπικό:

  • Κανινή Μαρία, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, τηλ.: 210-529 4277, φαξ: 210-529 4278, email: marakikan@aua.gr
  • Παπουλίδου Στέλλα, ΠΕ Mεταφραστών Ξένων Γλωσσών, τηλ.: 210-529 4276, φαξ: 210-529 4278, email: arcobaleno@aua.gr
  • Αλατζάς Χαράλαμπος, ΤΕ Πληροφορικής, τηλ.: 210-529 4923, φαξ: 210-529 4278, email: alatzas@aua.gr
  • Μπέλεση Μαρία, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τηλ.: 210-529 4922, φαξ: 210-529 4278, email: mbelesi@aua.gr
  • Μπουσινάκη Χριστίνα, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τηλ.: 210-529 4267, φαξ: 210-529 4278, email: christina@aua.gr
  • Φραγκάκη Αγγελική, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τηλ.: 210-529 4271, φαξ: 210-529 4278, email: libr8faa@aua.gr

​​​​​​​

Ιστοσελίδα: http://library.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: library@aua.gr

Facebook:   https://www.facebook.com/AgriculturalUniversityofAthensLibrary/