Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25 Ιουλ 2022

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)

σας καλωσορίζει σε ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher

για 80.000 ανέργους του ΟΑΕΔ.

 

Σκοπός

Τα προγράμματα αφορούν σε παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50 – 200 ωρών που θα οδηγούν σε πιστοποίηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Ομάδα Στόχος

  • Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Άτομα άνω των 18 ετών
  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), και  ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Εκπαιδευτικό επίδομα από 250€ έως 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης)

 

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία ένταξής σας στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για 80.000 ανέργους.

 

Θα τηρηθεί προτεραιότητα κατά τη σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ένταξη σας στα προγράμματα κατάρτισης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΓΠΑ.

 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουλίου 2022

 

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.