Πανεπιστημιούπολη και Αγροκτήματα

Η Πανεπιστημιούπολη του ΓΠΑ εκτείνεται σε χώρο των 250 στρεμμάτων στις παρυφές του Κεραμικού και εντός του ιστορικού Ελαιώνα.

Περιλαμβάνει 28 συγκροτήματα κτηρίων, 42 καλά οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια για την εκπαίδευση και την έρευνα, 55 σύγχρονα αμφιθέατρα και πολλές αίθουσες διδασκαλίας. Τις δυνατότητες της σπουδής στο Ίδρυμα διευρύνουν ο αμπελώνας, ο δενδρώνας, οι πολύτιμες συλλογές φυτικού υλικού, το μουσείο, οι πειραματικές εγκαταστάσεις φυτών, παραγωγικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών, το πρότυπο γαλακτοκομείο και οινοποιείο, τα θερμοκήπια, τα γεωργικά μηχανήματα, μονάδα σηροτροφίας και μελισσοκομίας, η μονάδα κομποστοποίησης και η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης. Το εστιατόριο, το κυλικείο, οι αίθουσες άθλησης και οι χώροι αναψυχής δημιουργούν συνθήκες συνεύρεσης και δημιουργικής αλληλεπίδρασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Τα αγροκτήματα του ΓΠΑ βρίσκονται στην Αλίαρτο Βοιωτίας (1.100 στρέμματα), στον Ωρωπό (27 στρέμματα) και στην περιοχή Γιαλού του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (350 στρέμματα). Στα αγροκτήματα, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ασκούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, σημαντικές για την ανάπτυξη των γεωπονικών επιστημών και του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, τμήματα των παραπάνω εκτάσεων καλλιεργούνται στο πλαίσιο παραγωγικών δραστηριοτήτων.