Πρυτανεία

Πρύτανης

Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.

 

Αντιπρυτάνεις

  • Ζωγραφάκης Σταύρος, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
  • Χαρουτουνιάν Σέρκο, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος 
  • Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος.

 

 

Γραμματεία Πρυτανείας 

Πρωτεκδίκου Γωγώ, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4802, φαξ: 210-346 0885, e-mail: ginap@aua.gr

Νικολάου Σοφία, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4905, φαξ: 210-529 4846 e-mail: sophianikol@aua.gr