Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το Γραφείο συντονίζει και υποστηρίζει διοικητικά και οικονομικά το Πρόγραμμα Erasmus+. Παράλληλα, παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, καθηγητών αλλά και προσωπικού για επιμόρφωση.

 

Προσωπικό:

Αναστοπούλου Θάνεια, ΠΕ Γεωπονικού, τηλ.: 210-529 4819

Γρίβα Βασιλική,  ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , τηλ.: 210-529 4823

 

Ιστοσελίδα: http://www.european.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: european_pr@aua.gr