Πρωτεύουσες καρτέλες

Γνωστικό Αντικείμενοφθίνουσα ταξινόμηση Εργαστήριο Τμήμα
Αγροτική Κοινωνιολογία Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αγροτική Πολιτική Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αμπελουργία Αμπελολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ανάλυση Βιομορίων Ενζυμικής Τεχνολογίας Βιοτεχνολογίας
Ανατομία και Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ανθοκομία Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Αρδεύσεις - Στραγγίσεις Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Αρχιτεκτονική Τοπίου Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ασφάλεια και Εργονομία στην Μηχανική Βιοσυστημάτων Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ασφάλεια Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Βελτίωση και Διαχείριση Βοσκοτόπων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Βελτίωση Φυτών Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βιοκλιματολογία Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βιολογική Γεωργία Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Βιοσυστηματική Φυτών και Ζώων Γενετικής Βιοτεχνολογίας
Βιοτεχνολογία Ζωικής Παραγωγής Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Βιοτεχνολογία Τροφίμων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Βιοφυσική Φυσικής Βιοτεχνολογίας
Βιοχημεία Τροφίμων Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Γεωλογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωμορφολογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωργική Εντομολογία Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Ζωολογία Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Μετεωρολογία Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Μηχανολογία Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωργική Οικοτοξικολογία Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργική Υδραυλική Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Γεωργική Φαρμακολογία Γεωργικής Φαρμακολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωργικός Πειραματισμός - Βιομετρία Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Δενδροκομία Δενδροκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Διαγνωστική Aσθενειών των Φυτών Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Διατροφή Αγροτικών Ζώων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Εδαφολογία Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ενζυμική Τεχνολογία Ενζυμικής Τεχνολογίας Βιοτεχνολογίας
Ενόργανη Ανάλυση - Φασματοσκοπία Γενικής Χημείας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Επιστήμη και Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος Γαλακτοκομίας Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ζιζανιολογία Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ζωική Παραγωγή και Περιβάλλον Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Ζωοτεχνία Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Ιολογία Φυτών Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Καταπολέμηση Ασθενειών των Φυτών Γεωργικής Φαρμακολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Λαχανοκομία Κηπευτικών Καλλιεργειών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Λειτουργική Γονιδιωματική Μοριακής Βιολογίας Βιοτεχνολογίας
Λιπασματολογία - Λιπάνσεις Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μέθοδοι ανάλυσης Τροφίμων Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Μελισσοκομία Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Μικροβιολογία Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Μοριακή Βιοχημεία και Φυσιολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Μοριακής Βιολογίας Βιοτεχνολογίας
Μορφολογία Φυτών Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Νοσήματα και Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Οικολογία Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οικονομικά Γεωργικής Παραγωγής Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Οινολογία Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωικών Εχθρών Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ορυκτολογία Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Παθολογία Παραγωγικών Εντόμων Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Πανίδα Φυσικών Οικοσυστημάτων Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Πληθυσμιακή Γενετική Ζώων και Φυτών Γενετικής Βιοτεχνολογίας
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Πολιτική Οικονομία Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Πολλαπλασιασμών Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων Δενδροκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Πληροφορικής Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σηροτροφία Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Συσκευασία τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Συστήματα Αρδεύσεων - Στραγγίσεις Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Συστηματική Βοτανική Συστηματικής Βοτανικής Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Σχεδιασμός Γεωργικών Μηχανημάτων Γεωργικής Μηχανολογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σχεδιασμός και Οργάνωση Κτηνοτροφικών Μονάδων Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Σχεδιασμός Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τεχνικές Συντήρησης Τροφίμων Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Τεχνολογία Παραγωγής Ζυμούμενων Προϊόντων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Τηλεπισκόπηση Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Τοπογραφία και Τηλεπισκόπηση Γεωργικών Κατασκευών Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Υγιεινή Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Υδατοκαλλιέργειες Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Υδροβιολογία Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Φυσική Φυσικής Βιοτεχνολογίας
Φυσικοχημεία Τροφίμων και Θερμοδυναμική Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Φυσιολογία & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών Κηπευτικών Καλλιεργειών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Φυσιολογία Φυτών Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυτά Βιομάζας Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Γεωργίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Φυτοπαθολογία Φυτοπαθολογίας Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Χημεία Τροφίμων και Ευφραντικών Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου