ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλος Πληροφορίες Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.  στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών των Ζώων 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.  στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών των Φυτών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π., στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.  στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών των Ζώων 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Διοικητικού Προσωπικού στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων της κατηγορίας του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. στο Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 24 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Μετεωρολογίας. 20 Ιουν 2019
«Υπογραφή Ακαδημαϊκής Συνεργασίας μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου των Τιράνων της Αλβανίας και Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 20 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δ/ντη του Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 20 Ιουν 2019
MBA Food & Agribusiness- ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας Αιτήσεις έως 27/06/2019 19 Ιουν 2019
Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Δντη Τομέα Βοτανικής και Μικροβιολογίας 18 Ιουν 2019
Ορθή Επανάληψη - Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης των Φυτών 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών 14 Ιουν 2019
Τομέας Κηπευτικών Συγκρότηση 3 μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων σχολής  Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 14 Ιουν 2019
Τομέας Φυτοπροστασίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Βοτανικής Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Τομέας Γεωργίας Συγκρότηση 3μελούς 2019 14 Ιουν 2019
Τομέας Δενδροκομίας Συγκρότηση 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής 14 Ιουν 2019
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης των Φυτών 13 Ιουν 2019
Προκήρυξη Διατμηματικού ΠΜΣ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων" από 3 Ιουνίου ως 11 Οκτωβρίου 2019 13 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξης υποψηφίων Σχολής Επιστημών των Ζώων 12 Ιουν 2019
ΠΜΣ του Τμήματος ΕΤ&ΔΑ με τίτλο “Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία” Αιτήσεις έως 6 Σεπτεμβρίου 12 Ιουν 2019
ΠΜΣ του Τμήματος ΕΤ&ΔΑ με τίτλο “Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία-Οινολογία” Αιτήσεις έως 6 Σεπτεμβρίου 11 Ιουν 2019
ΠΜΣ του Τμήματος ΕΤ&ΔΑ με τίτλο “Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων” Αιτήσεις έως 6 Σεπτεμβρίου 11 Ιουν 2019
Πίνακας ανακήρυξη υποψηφίων σχολής ΕΤΔ 11 Ιουν 2019
Πίνακας ανακηρηχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 10 Ιουν 2019
Εκδήλωση για τη δωρεά βιβλίων και περιοδικών του αείμνηστου Καθηγητή Κωνσταντίνου Νιαβή 07 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 06 Ιουν 2019
Ορισμός Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 06 Ιουν 2019

Σελίδες