Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διατυπώσει το όραμά του:

 

«Συν-δημιουργούμε το νέο πλαίσιο του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας και των διεθνών ακαδημαϊκών εξελίξεων»

 

Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων αλλά και Φορέων στην Ελλάδα και διεθνώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο υλοποίησης του οράματος του ΓΠΑ.

 

Συνεργασίες του ΓΠΑ με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Φορείς στην Ελλάδα

Η στρατηγική σύναψης συνεργασιών του ΓΠΑ στην Ελλάδα έχει κύριο στόχο τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα δικτύου εθνικής εμβέλειας με το οποίο το ΓΠΑ θα αλληλεπιδρά ώστε να διαχέονται οι γνώσεις, να ανταλλάσσονται οι εμπειρίες και να συντονίζονται οι δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα.

Ανταλλαγές επιστημονικού προσωπικού, ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σύνδεση με τον επαγγελματικό χώρο ενθαρρύνονται στο πλαίσιο Πρωτοκόλλων Συνεργασίας τα οποία έχει υπογράψει το ΓΠΑ με Πανεπιστήμια και Φορείς στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Γραφείο Διασύνδεσης, επικεντρώνοντας στη δικτύωση και υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και στην εργασία, έχει υπογράψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με Οργανισμούς και Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο 206 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της αγροδιατροφής.

Συνεργασίες ερευνητικών ομάδων του ΓΠΑ με ερευνητικές ομάδες άλλων Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων και Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και ιδιωτικών συμφωνητικών.

 

Συνεργασίες του ΓΠΑ με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς στην Ευρώπη και Διεθνώς

Η στρατηγική σύναψης συνεργασιών διεθνώς έχει κύριο στόχο την ένταξη του ΓΠΑ στον διεθνή χάρτη της εκπαίδευσης και της έρευνας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν στα παγκόσμια σύγχρονα καυτά θέματα της επιστήμης και της κοινωνίας γενικότερα.

 

Πρωτόκολλα Συνεργασίας έχουν υπογραφεί με

 

Στο πλαίσιο των ευρύτερων συνεργασιών το ΓΠΑ συνομιλεί θεσμικά με τις αρχές άλλων χωρών ώστε να προάγει συνθήκες συνεργασίας.  Έτσι το ΓΠΑ:

  • συνεργάζεται με το Ίδρυμα Fulbright για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν στην εδραίωση των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.
  • είναι συνεργάτης (“commitment international partner”) του Institute of International Education των ΗΠΑ.
  • αναπτύσσει σχέδιο συνεργασίας σε θέματα αγροδιατροφής με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
  • περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη της υλοποίησης των στόχων του έτους Ελλάδα στην Ρωσία-Ρωσία στην Ελλάδα
  • συμμετέχει στις δράσεις του Orange Grove της Πρεσβείας της Ολλανδίας ως επιστημονικός σύμβουλος

Επιπλέον, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ συνεργάζονται με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Φορείς διεθνώς και υλοποιούν ερευνητικά και επιστημονικά προγράμματα

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Αλίκη-Φωτεινή Κυρίτση, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, τηλέφωνο: 210-5294845, e-mail: public.relations@aua.gr