Αιτήσεις

Σπουδαστικά Θέματα

 • Δικαιολογητικά νεοεισαγόμενων στα τμήματα του ΓΠΑ (pdf)
 • Έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών πρωτοετών φοιτητών (doc, pdf)
 • Αίτηση Ταυτοπροσωπίας πρωτοετών φοιτητών χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία (doc, pdf)
 • Αίτηση Εγγραφής (wordpdf)
 • Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (wordpdf)
 • Αίτηση διακοπής σπουδών (wordpdf)
 • Αίτηση Ορκωμοσίας (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού πτυχιούχου (wordpdf)
 • Αίτηση Ανανέωσης εγγραφής επί πτυχίω φοιτητών με έτη φοίτησης (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Διαγραφής από το μητρώο του ΓΠΑ (wordpdf)
 • Υπεύθυνη δήλωση Διαγραφής από το μητρώο του ΓΠΑ (wordpdf)
 • Αίτηση κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ (wordpdf)
 • Αίτηση κατάταξης πτυχιούχων ΤΕΙ (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Διευκολύνσεων στη Διδακτική και Εξεταστική Διαδικασία (wordpdf)
 • Αίτηση συμπληρωματικής εξέτασης για την Αναγνώριση Αντιστοιχίας Πτυχίου μέσω ΔΟΑΤΑΠ (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Διδακτορικής Διατριβής (wordpdf)
 • Απογραφικό Δελτίο Διδακτορικής Διατριβής Ε.Κ.Τ. (wordpdf)
 • Δήλωση Αποδέσμευσης Διδακτορικής Διατριβής Ε.Κ.Τ. (wordpdf)
 • Απογραφικό Δελτίο και Δήλωση Αποδέσμευσης Διδακτορικής Διατριβής Ε.Κ.Τ. (wordpdf)

 

Πρακτική Άσκηση

 • Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης (word)
 • Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών (pdf)
 • Αίτηση Αμοιβής Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Αίτηση Αμοιβής Σίτισης κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) (wordpdf)
 • Σχέδιο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης (pdf)

 

Δωρεάν Σίτιση

 

 

Στεγαστικό Επίδομα

 • Στεγαστικό επίδομα 2019 -2020
 • Ενημερωτικό σημείωμα Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος για το 2014 (word)
 • Αίτηση Παραλαβής εγγράφων (pdf)
 • Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Στεγαστικού Επιδόματος (pdf)
 • Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών (pdf) (Κ.Υ.Α. 2/19525/0026/21.02.2013)
 • Ανακοίνωση
 • Eνημέρωση
 • Εγκύκλιος

 

Υγειονομική Περίθαλψη

 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (wordpdf)