Αιτήσεις

Σπουδαστικά Θέματα

 • Δικαιολογητικά νεοεισαγόμενων στα τμήματα του ΓΠΑ (pdf)
 • Έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών πρωτοετών φοιτητών (doc, pdf)
 • Αίτηση Ταυτοπροσωπίας πρωτοετών φοιτητών χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία (doc, pdf)
 • Αίτηση Εγγραφής (wordpdf)
 • Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα (wordpdf)
 • Αίτηση Διακοπής Φοίτησης  (wordpdf)
 • Αίτηση Ορκωμοσίας (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού πτυχιούχου (wordpdf)
 • Αίτηση Ανανέωσης εγγραφής επί πτυχίω φοιτητών με έτη φοίτησης (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Διαγραφής από το μητρώο του ΓΠΑ (wordpdf)
 • Υπεύθυνη δήλωση Διαγραφής από το μητρώο του ΓΠΑ (wordpdf)
 • Αίτηση κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ (wordpdf)
 • Αίτηση κατάταξης πτυχιούχων ΤΕΙ (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Διευκολύνσεων στη Διδακτική και Εξεταστική Διαδικασία (wordpdf)
 • Αίτηση συμπληρωματικής εξέτασης για την Αναγνώριση Αντιστοιχίας Πτυχίου μέσω ΔΟΑΤΑΠ (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (wordpdf)
 • Αίτηση πιστοποιητικού Διδακτορικής Διατριβής (wordpdf)
 • Απογραφικό Δελτίο και Δήλωση Αποδέσμευσης Διδακτορικής Διατριβής Ε.Κ.Τ. (wordpdf)

 

Πρακτική Άσκηση

 • Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης 20.02.2024 (pdf)
 • Συναίνεση (doc)
 • Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης (word)
 • Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών 20.02.2024 (pdf)
 • Αίτηση Αμοιβής Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • Αίτηση Αμοιβής Σίτισης κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) (wordpdf)
 • Σχέδιο Βεβαίωσης Πρακτικής Άσκησης (pdf)
 • EΦΚΑ

 

Δωρεάν Σίτιση

 

 

Στεγαστικό Επίδομα

 

Υγειονομική Περίθαλψη

 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Προπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (wordpdf)
 • Αίτηση Χορήγησης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης Υποψηφίων Διδακτόρων (wordpdf)
 • Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (wordpdf)