Ιστορία

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920 (ΦΕΚ 17 Α΄/ 22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.).

Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/ 16-6-1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 130 Α΄/ 20.06.1995), μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Άρθρο 1 του Εσωτερικού Κανονισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ορίζει ότι: "Το ΓΠΑ παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα συνδυάζουν τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή άσκηση και την πρακτική εξάσκηση, πηγάζουν από την ερευνητική εμπειρία και σχετίζονται με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας. Αποσκοπούν να καταστήσουν τους αποφοίτους του Ιδρύματος ικανούς για το ρόλο του Γεωπόνου, που είναι δάσκαλος και συμπαραστάτης του Αγρότη και σχεδιαστής της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ συμβάλλει με την έρευνά του στην επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΑ θεραπεύεται η βασική και προσανατολισμένη έρευνα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης και σε μια αυτοδύναμη ελληνική γεωργία προς το συμφέρον του αγροτικού πληθυσμού και γενικότερα του ελληνικού λαού".

Με το Π.Δ. 80/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄/ 28.05.2013) ιδρύθηκαν δύο Σχολές στο ΓΠΑ, η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος και η Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.

 

Αρχειακό υλικό

Πολύτιμα έγγραφα, βιβλία, χειρόγραφα και πάσης φύσεως αρχειακό υλικό που αφορά στην Ιστορία και την εξέλιξη του ΓΠΑ, από την ίδρυσή του -το 1920- μέχρι σήμερα, φιλοξενούνται στο Ιστορικό Αρχείο του ΓΠΑ. Το υλικό αυτό αποτελεί σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών, σχετικά με το ρόλο και την προσφορά του Πανεπιστημίου στην οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας στη χώρα μας.

Παράλληλα, το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύπλευρο κέντρο έρευνας, ιστορικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα, του αγροτικού χώρου.