Γεωργικό Μουσείο

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2005 έχοντας στόχο την ανάδειξη της συμβολής του ΓΠΑ στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου της χώρας. Φιλοδοξεί να εξιστορήσει τη δυναμική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, του γεωργού με τη γη και να αποτυπώσει τα διαδοχικά στάδια στην οργάνωση και μετεξέλιξη της αγροτικής κοινωνίας. Στόχος του επίσης αποτελεί, η ανάδειξη της συμβολής των επιστημονικών κατακτήσεων και της ανάπτυξης των επιστημονικών κλάδων στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, την επενέργεια, τέλος όλων αυτών στη διαμόρφωση αυτού που ονομάζουμε αγροτικός πολιτισμός.

 

Στο Γεωργικό Μουσείο φιλοξενούνται τρεις συλλογές.

Η Συλλογή Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού Εξοπλισμού περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 αντικείμενα, τα οποία αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την ιστορία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από την ίδρυσή του έως σήμερα, εντάσσοντας έτσι την ιστορία του Ιδρύματος στην ευρύτερη ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης, στην ιστορία των επιστημονικών οργάνων και στην ιστορία της επιστημονικής έρευνας στα πανεπιστημιακά εργαστήρια.

Η Συλλογή των Γεωργικών Εργαλείων και Οικιακών Σκευών, περιλαμβάνει έναν ικανό αριθμό από ξύλινα κυρίως εργαλεία και σκεύη της ζωής και της εργασίας στην ύπαιθρο, τα οποία αποτελούν ζωντανή μαρτυρία καθημερινών συμπεριφορών και εθίμων της οικιακής οικονομίας.

Η Συλλογή των έργων του Εμμανουήλ Βάθη, περιλαμβάνει πολυάριθμες έγχρωμες εικόνες καρποφόρων δένδρων, κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών, καθώς και προπλάσματα καρπών από διάφορες ποικιλίες δένδρων. Η συλλογή αυτή συμπληρώνεται με τετράδια και σημειώσεις από τα ταξίδια του Ε. Βάθη σε όλο τον κόσμο, πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη δεκαετία του 1930 έως το 1972, με χαρακτηριστικές απεικονίσεις της φοιτητικής ζωής και της πλούσιας σταδιοδρομίας του, συλλογή γραμματοσήμων με απεικονίσεις λουλουδιών καθώς και το εποπτικό υλικό του Εργαστηρίου Δενδροκομίας.

 

 

Μουσείο Oρυκτών και Πετρωμάτων Kαθηγήτριας Eλευθερίας Δάβη

Το «Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων Ελλάδος» εγκαινιάστηκε στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας του Γενικού Τμήματος ΓΠΑ στις 25 Ιουνίου 1996. Τον Ιούνιο του 2009, το «Μουσείο Καθηγήτριας Ελευθερίας Δάβη» -όπως μετονομάστηκε- μεταφέρθηκε στον χώρο του Γεωργικού Μουσείου, όπου φιλοξενείται μια πλούσια συλλογή αντιπροσωπευτικών ορυκτών και πετρωμάτων του ελλαδικού χώρου -ταξιθετημένο σε προθήκες κατά γεωγραφικό διαμέρισμα- χάρτες, ανάγλυφες απεικονίσεις και άλλα μουσειακά εκθέματα μεγάλου γεωλογικού ενδιαφέροντος.

Μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, ενεργειακά ορυκτά και απολιθώματα από την Ελλάδα, συμπληρώνονται με την πλουσιότερη ίσως έκθεση ελληνικών μαρμάρων. Οι αναρτημένες σε κάθε προθήκη επεξηγήσεις και το συνοδευτικό φυλλάδιο που προσφέρεται, διευκολύνουν τον επισκέπτη σε μια μικρή περιπλάνηση, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν την πλήρη εικόνα του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, που αδιαφιλονίκητα αποτελεί στο σύνολό του μια σπάνια φυσική γεωλογική συλλογή.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Σπυροπούλου Ευρυδίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ: 210-529 4956, φαξ: 210-529 4992, e-mail: evrydiki@aua.gr

Ιστοσελίδα: http://mouseio.aua.gr