Βραβεία -Υποτρoφίες - Δάνεια

Βραβεία

Το ΓΠΑ χορηγεί σε φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές, σε συνδυασμό με την οικογενειακή και κοινωνική τους κατάσταση και το ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα. Στόχος των βραβείων και των υποτροφιών είναι να αναδείξουν εξαιρετικές περιπτώσεις προσπάθειας, ήθους και αποδοτικότητας και να στηρίξουν οικονομικά τους φοιτητές που διακρίνονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.

 

Εκπαιδευτικά δάνεια

Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η αποπληρωμή του δανείου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από τους φοιτητές και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

 

Ανταποδοτικές υπoτροφίες

Το Ίδρυμα χορηγεί σε φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν απασχόληση ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής/ του Τμήματος όπου φοιτούν, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως.

Η απασχόληση αυτή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Για να δείτε όλες τις υποτροφίες πατήστε εδώ

 

Περισσότερες Πληροφορίες :
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας και Γραμματείες Τμημάτων