Διεύθυνση Αξιοποίησης Αγροκτημάτων & Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μιγκίρου Χριστίνα, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4935, φαξ: 210-529 4950, email: cmigirou@aua.gr

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των μονάδων της ως εξής :

 

Τμήμα Α΄ Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων είναι:

 1. Κατάρτιση του ετήσιου γενικού σχεδίου αξιοποίησης των αγροκτημάτων και των γεωργικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος και προώθησή του για έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.
 2. Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών σε ετήσια και μηνιαία βάση.
 3. Μέριμνα για τις εργασίες στα αγροκτήματα (κατεργασία εδάφους, σπορά, λίπανση, φυτοπροστασία, άρδευση, κλάδεμα και συγκομιδή παραγωγής), συντήρηση και επισκευές στις εγκαταστάσεις.
 4. Αντιμετώπιση -σε συνεργασία με τα αρμόδια Εργαστήρια- των αναφυομένων προβλημάτων ασθενειών, λίπανσης και άρδευσης.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Κάναρος Ευστράτιος, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4961, φαξ: 210-529 4950,  email: skanaros@aua.gr  

Προσωπικό:

 • Αθανασάκης Δημήτριος, ΔΕ Χειριστής Αγροτικών Μηχανημάτων, τηλ.: 22680-22015, φαξ: 22680-22015 (αγρόκτημα Κωπαΐδας)
 • Δημητρίου Αλέξανδρος, ΔΕ Χειριστής Αγροτικών Μηχανημάτων, τηλ.: 22680-22015, φαξ: 22680-22015 (αγρόκτημα Κωπαΐδας)
 • Λιάκος Βασίλειος, ΔΕ Χειριστής Αγροτικών Μηχανημάτων, τηλ.: 22680-22015, φαξ: 22680-22015 (αγρόκτημα Κωπαΐδας)

  

 

Τμήμα  Β΄Κηποτεχνίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κηποτεχνίας είναι:

 1. Κατάρτιση προγράμματος εργασιών συντήρησης και ανάπτυξης των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Ιδρύματος, σε ετήσια και μηνιαία βάση.
 2. Μέριμνα για την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
 3. Προγραμματισμός και μέριμνα για τις εργασίες παραγωγής και ανάπτυξης φυτών στο Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών του Πανεπιστημίου.
 4. Μερίμνα για τις εργασίες συντήρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Θερμοκηπίου Καλλωπιστικών Φυτών αλλά και του ποτιστικού συστήματος στους κήπους του Ιδρύματος.
 5. Κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών, σε ετήσια και μηνιαία βάση.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μιγκίρου Χριστίνα, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4935, φαξ: 210-529 4950, email: cmigirou@aua.gr

Προσωπικό:

 • Αξαρλή Ειρήνη, ΠΕ Γεωπονικού, τηλ.: 210-529 4973, φαξ: 210-529 4950, email: eaxarli@aua.gr
 • Αναγνωσταράς Ιωάννης, ΔΕ Γεωργοκτηνοτροφικού, τηλ.: 210-5294957, email: i.anagnostaras@aua.gr
 • Ζαφειρούλης Ιωάννης, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρός, τηλ.: 210-210-5294957
 • Μαργαρίτης Άγγελος, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρός, τηλ.: 210-3474765

 

Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Το Πανεπιστήμιο έχει αγροκτήματα στην Κωπαΐδα, στη Γιαλού Σπάτων και στον Ωρωπό. Τα αγροκτήματα και το θερμοκήπιο χρησιμοποιούνται για πρότυπη εκμετάλλευση, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΓΠΑ που ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ 114/09.07.1993).  

 

Το αγρόκτημα Κωπαΐδας βρίσκεται στην περιοχή Αλιάρτου Βοιωτίας, 120 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας. Έχει έκταση 1.000 στρεμμάτων και είναι υποδιαιρεμένο σε 11 τεμάχια τα οποία καλλιεργούνται με αροτραίες καλλιέργειες (βαμβάκι, αραβόσιτο, μηδική, σιτηρά κ.ά.). Το έδαφος είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και ασβέστιο. Το κτήμα έχει εγκατεστημένο υπόγειο αρδευτικό σύστημα με επιφανειακές υδροληψίες. Επίσης, υπάρχει σύγχρονος μετεωρολογικός σταθμός αυτόματης καταγραφής στοιχείων με αισθητήρες για μέτρηση κατατομών θερμοκρασίας αέρα και εδάφους, ηλιακής ακτινοβολίας, ατμοσφαιρικής υγρασίας και ταχύτητας του ανέμου σε διάφορα επίπεδα. Είναι εξοπλισμένο με γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία. Διαθέτει οικίσκο για στέγαση του προσωπικού, δύο υπόστεγα για στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού και αποθήκευση γεωργικών εφοδίων και συγκομισμένων προϊόντων.

 

Το αγρόκτημα Γιαλού Σπάτων βρίσκεται 35 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας και σε μικρή απόσταση από τον δήμο των Σπάτων. Έχει έκταση 375 στρεμμάτων και καλλιεργείται κυρίως με αμπέλια και ελιές. Ο αμπελώνας έχει έκταση 216 στρεμμάτων και αποτελείται από πέντε ποικιλίες οινοποίησης βιολογικής καλλιέργειας (σαββατιανό, ροδίτης, ασύρτικο, αθήρι και μαλαγουζιά). Τα πρέμνα έχουν γραμμοειδή διαμόρφωση και αρδεύονται με σταγόνες. Το κτήμα είναι εξοπλισμένο με γεωργικά μηχανήματα κα εργαλεία. Διαθέτει οικίσκο για τη στέγαση του προσωπικού, χώρο αποθήκευσης γεωργικών εφοδίων και προϊόντων και υπόστεγο για στέγαση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Το αγρόκτημα του Ωρωπού καταλαμβάνει αρδευόμενη έκταση 27 στρεμμάτων, η οποία καλλιεργείται με κηπευτικά.

 

Το Θερμοκήπιο Καλλωπιστικών Φυτών, έκτασης 1,7 στρεμμάτων, είναι ένα γυάλινο θερμοκήπιο τεσσάρων αιθουσών, μιας αίθουσας μητρικής φυτείας με τα κυριότερα είδη καλλωπιστικών φυτών που παράγει το θερμοκήπιο, το πολλαπλασιαστήριο με θερμαινόμενους πάγκους ριζοβολίας και σύστημα υδρονέφωσης και δύο αίθουσες που φιλοξενούν καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες προς πώληση. Παράλληλα, υπάρχει υπαίθριος – περιφραγμένος χώρος συνολικής έκτασης περίπου ενός (1) στρέμματος, όπου φιλοξενούνται  πάνω από είκοσι (20) είδη φυτών προς πώληση, καλλωπιστικά εξωτερικού χώρου, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή ανθοφόρα και αρωματικά φυτά.