Πολιτιστικές Ομάδες

 

Στους φοιτητές αλλά και στο προσωπικό του ΓΠΑ δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις πολιτιστικές ομάδες:

Οι ομάδες που αριθμούν κάθε χρόνο περισσότερα από 150 μέλη, συντονίζονται από ειδικούς σε τακτές συναντήσεις και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους πολύ συχνά αποτελεί μέρος εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου.

Στις ομάδες αυτές οι συμμετέχοντες  ενισχύουν το προφίλ τους με χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους και καλλιεργούν την ομαδικότητα, την επικοινωνία, τη δημιουργική έκφραση, τη διαχείριση χρόνου, τη στοχοθεσία  και άλλες  δεξιότητες που τους υποστηρίζουν  στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πρόοδο.

Οι παραπάνω δράσεις εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης, με αρμόδια την κα Τσούρου Βιργινία, τηλ.  210 529 4817, culture@aua.gr