Φοιτητές

Είσαι πλέον φοιτητής, φοιτήτρια στο ΓΠΑ!

 

Οι φοιτητές του ιδρύματος έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα :

 • Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής ζωής που τους αφορούν.
 • Να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για εκπαιδευτικά και άλλα θέματα, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας και με σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας.
 • Να αξιολογούν το έργο των καθηγητών ή λεκτόρων, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών και τις ενέργειες της διοίκησης, όπως ο νόμος ορίζει.
 • Να εξυπηρετούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 • Να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του.
 • Να απολαμβάνουν τις κοινωνικές και άλλες παροχές που απορρέουν από την ιδιότητα του φοιτητή γενικά και του Ιδρύματος ειδικά.
 • Να εκπροσωπούνται στα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές του Ιδρύματος και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
 • Να συμμετέχουν στον φοιτητικό σύλλογο και στις άλλες οργανώσεις και ομίλους που υφίστανται στο Ίδρυμα

 

Οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :

 • Να είναι ενημερωμένοι για τον Οργανισμό, τον Κώδικα Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους επιμέρους κανονισμούς λειτουργίας του Ιδρύματος που τους αφορούν και να τους εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα.
 • Να είναι ενημερωμένοι για το πρόγραμμα σπουδών τους και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο ώστε να κατανοούν σαφώς τη διαδικασία.
 • Να είναι ενημερωμένοι για τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Να ανταποκρίνονται πλήρως στο σύνολο των υποχρεώσεών τους έναντι του Ιδρύματος.
 • Να προβάλουν και να προάγουν την εικόνα του Ιδρύματος με τις ακαδημαϊκές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές τους.
 • Να σέβονται και να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Ιδρύματος και να μεριμνούν για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων.

                                                                                                           

Οι εγγραφές ξεκίνησαν !!!

Για να εγγραφείς στο Τμήμα σου ή για να πληροφορηθείς για τα μαθήματα και τις εξετάσεις επικοινώνησε με τη Γραμματεία του Τμήματός σου.

Για την απόκτηση του ακαδημαϊκού δελτίου σου, το διαδικτυακό σύστημα εξυπηρέτησής σου καθώς και τη δωρεάν σίτισή σου, ενημερώσου από τη Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ.: 210-529 4930 που βρίσκεται στο κτίριο της Διοικητικών Υπηρεσιών, 2ος όροφος.

Πληροφόρηση νεοεισαχθέντων

 

 

Η Γραμματεία Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής βρίσκεται στο κτίριο Κριμπά, τηλ.: 210-529 4522, email: theoz@aua.gr

Η Γραμματεία Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής βρίσκεται στο κτίριο Δημακόπουλου, τηλ.: 210-529 4414, email: skarats@aua.gr

Η Γραμματεία Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής βρίσκεται στο κτίριο Ρουσσόπουλου, τηλ.: 210-529 4122, email: cbalis@aua.gr

Γραμματεία Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου βρίσκεται στο κτίριο Χασιώτη, τηλ.: 210-529 4664, email: ett@aua.gr

Η Γραμματεία Βιοτεχνολογίας βρίσκεται στο κτίριο Χασιώτη, τηλ.: 210-529 4662, email: gbiotech@aua.gr

Η Γραμματεία Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης βρίσκεται στο κτίριο Κριμπά, τηλ.: 210-529 4742, email: saoa@aua.gr