ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να επικοινωνήσετε με το ΓΠΑ καλέστε στο τηλέφωνο: 210 529 4900

Για θέματα σχετικά με:

  • τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών
  • την απόκτηση ακαδημαϊκού δελτίου
  • το διαδικτυακό σύστημα εξυπηρέτησης
  • τη δωρεάν σίτιση

ενημερωθείτε από τη Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας, που βρίσκεται στο κτίριο της Εντομολογίας, καλώντας στο τηλ. 210 5294916 ή με χρήση του σχετικού εντύπου.

 

Για εγγραφές στα Τμήματα του ΓΠΑ ή για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τις εξετάσεις επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος.

 

Για τη Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος:

 

Για τη Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης: