Γιατί να επιλέξω το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ….

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 13 Ιουλ 2022

Υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το τρίτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έχει εισέλθει στο 2ο αιώνα λειτουργίας και δυναμικής εξέλιξης της μονοτμηματικής, αρχικά, Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών σε ένα Εθνικό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκτείνεται σε τέσσερις Νομούς και δύο Περιφέρειες και αποτελεί έναν πραγματικά και ουσιαστικά Μητροπολιτικό Οργανισμό, στα πρότυπα των μεγάλων θεματικών Ιδρυμάτων διεθνώς.

Κεντρικό, στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου μας αποτελεί η προσφορά προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και σε ειδικότητες που συμβάλλουν στην επιστημονική, κοινωνική, οικονομική, τεχνολογική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με έμφαση στην προετοιμασία ατόμων με ήθος και κριτική σκέψη, που έχουν τις δυνατότητες και τα εφόδια να συμμετέχουν ουσιαστικά στην κοινωνία της γνώσης.

Ο ρόλος που καλείται να παίξει ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου μας, είναι πολυσχιδής, αφού θα πρέπει να συνδυάζει τη βιολογική παιδεία με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, την παραγωγή και πιστοποίηση των γεωργικών προϊόντων με τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων, τη δασολογία και την προστασία του περιβάλλοντος με την πρόληψη από φυσικές καταστροφές, την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη με τη συνολική ανάπτυξη της υπαίθρου και  τα οικονομικά της αγροδιατροφής τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, ο απόφοιτός μας έχει τα χαρακτηριστικά του εξειδικευμένου επιστήμονα, ο οποίος θα παράξει τρόφιμα από φάρμες εντόμων, θα εκτυπώσει καινοτόμα διατροφικά συστατικά σε τρισδιάστατους βιοεκτυπωτές, θα σχεδιάσει ευφυή συστήματα άρδευσης και ψεκασμού ελεγχόμενα από το κινητό μέσω του παγκόσμιου δορυφορικού δικτύου, θα αναπτύξει φορητές συσκευές και αισθητήρες για τη μέτρηση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και τη διάγνωση ασθενειών σε κάθε σημείο της γης και θα επικοινωνήσει τα δεδομένα άμεσα σε ενδιαφερόμενους αγρότες, εμπόρους και καταναλωτές σε ολόκληρη την υφήλιο. Θα διαχειριστεί τις ενεργειακές καλλιέργειες και θα σχεδιάσει τις νέες μονάδες βιοκαυσίμων για την εποχή μετά το πετρέλαιο. Θα συνθέσει νέα φυσικά φάρμακα για ανθρώπινη και ζωική χρήση. Τέλος, είναι αυτός που θα καθορίσει τις συνθήκες και θα επιβλέψει τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου για την διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας με ταυτόχρονη διατήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Οι μελλοντικοί μας φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία είναι: www.aua.gr

presentation 101years_el.pdf

https://youtu.be/x2p9P08jYbY