Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία αποσκοπούν στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστήμες που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.  

Η μεταπτυχιακή σπουδή στο ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και δυνατότητες επιστημονικής ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτίζει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται παρεμβάσεις στους τομείς ενδιαφέροντος και να αναδεικνύουν λύσεις για καινοτομία και ανάπτυξη.

Διδάσκονται επιλεγμένοι επιστημονικοί τομείς σε πεδία όπως η φυτική και η ζωική παραγωγή, η αρχιτεκτονική τοπίου, το περιβάλλον, η γεωργική μηχανική, η οινολογία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, τα τρόφιμα, η διατροφή, η δημόσια υγεία, η βιοτεχνολογία, η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας και η αγροτική οικονομία.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχουν όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ενώ παράλληλα προσφέρονται και Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 


Tα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΦΠ)

To ΕΦΠ προσφέρει τρία (3) ΠΜΣ:

ΠΜΣ 1: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» διάρκειας δύο (2) εξαμήνων με πέντε (5) κατευθύνσεις:

 • Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός 
 • Δενδροκομία και Αμπελουργία
 • Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία
 • Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης
 • Φυτοπροστασία και Περιβάλλον

 

ΠΜΣ 2: «Αρχιτεκτονική Τοπίου» διάρκειας δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών.

 

ΠΜΣ 3: «Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας» διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΖΠΥ)

Λειτουργούν δύο (2) Διατμηματικά ΠΜΣ:

 

ΠΜΣ 3: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των τμημάτων ΕΤΔΑ και ΕΖΠΥ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Κατά το α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Συνολικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν 7 υποχρεωτικά και 1 (από τα 4) κατ’ επιλογής μαθήματα.

Στο β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

 

ΠΜΣ 4: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» διατμηματικό (συνεργαζόμενα Τμήματα Α.Ο.Α. και Ε.Ζ. Π.Υ.), διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

 

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΦΠ&ΓΜ)

ΠΜΣ: «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική» διάρκειας δύο (2) εξαμήνων με δέκα (10) κατευθύνσεις:

 • Αειφορική διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Εδαφολογία – Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
 • Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς Πόρους
 • Τεχνική των αρδεύσεων
 • Ενεργειακά συστήματα – Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας
 • Συντήρηση νωπών Αγροτικών Προϊόντων
 • Περιβάλλον θερμοκηπίου
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και υλικά στην αειφόρο αγροτική παραγωγή και στη διαχείριση του περιβάλλοντος
 • Σύγχρονες τεχνικές εκμηχάνισης της γεωργίας

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΤΔΑ)

ΠΜΣ: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» διάρκειας τριών (3) εξαμήνων με έξι (6) κατευθύνσεις:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων
 • Μηχανική Τροφίμων – Εφαρμογή Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων
 • Επιστήμη και τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος
 • Διατροφή του Ανθρώπου
 • Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων
 • Βιοτεχνολογία τροφίμων

 

Οι φοιτητές από την αρχή κατανέμονται σε 1 από τις 6 κατευθύνσεις του ΠΜΣ. Στο Α΄ Εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν 4 από 11 μαθήματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Στο Β΄ εξάμηνο παρακολουθούν τα μαθήματα της αντίστοιχης κατεύθυνσης στις περισσότερες από τις οποίες υπάρχει 1 μάθημα επιλογής. Οι φοιτητές παρακολουθούν 3-4 υποχρεωτικά μαθήματα από τα 8, δηλαδή ποσοστό 40-50%. Τα μαθήματα υποβάθρου ανέρχονται σε ποσοστό 50%, τα μαθήματα της επιστημονικής περιοχής σε ποσοστό 50%. Ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ανέρχεται σε ποσοστό 60% και για τις εργαστηριακές ασκήσεις στο 40%.

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β)

ΠΜΣ: «Βιολογία Συστημάτων» διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΟΑ)

Λειτουργούν δύο (2) ΠΜΣ:

ΠΜΣ 1: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» (Διατμηματικό)

ΠΜΣ 2: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΜΣ

ΠΜΣ 1: «Αμπελουργία-Οινολογία», διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των Τμημάτων ΕΦΠ και ΕΤΔΑ, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων με δύο (2) κατευθύνσεις:

 • Αμπελουργία
 • Οινολογία

 

Το ΠΜΣ απαιτεί την υποχρεωτική και επιτυχή παρακολούθηση 10 μαθημάτων. Στο Α’ Εξάμηνο οι φοιτητές έχουν 4 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ ) και 1 επιλογής (Ε). Στο Β’ εξάμηνο 3 (Υ) και 2 (Ε) στην Αμπελουργία και 4 (Υ) και 1 (Ε) στην Οινολογία. Γενικά, η θεωρητική διδασκαλία καταλαμβάνει το 60% και οι ασκήσεις το 40% του χρόνου. Τα μαθήματα υποβάθρου ανέρχονται σε ποσοστό 75% έως 80% και τα μαθήματα της επιστημονικής περιοχής από 20% έως 25%.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων στο α’ εξάμηνο σπουδών που καλύπτουν κενά σε γνώσεις και δεξιότητες. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλύπτει τις βασικές γνώσεις που του είναι απαραίτητες (α’ εξάμηνο), συνεχίζει με μια δέσμη μαθημάτων κατεύθυνσης για την απαραίτητη εμβάθυνση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής του (β’ εξάμηνο) και ολοκληρώνει τον κύκλο των μεταπτυχιακών του σπουδών με την μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (γ’ εξάμηνο).

 

ΠΜΣ 2: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (ΜΒΑ - Agribusiness Management)» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των Τμημάτων ΑΟΑ και ΕΤΔΑ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Το ΠΜΣ απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση συνολικά 10 μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης.

Τα μαθήματα που διδάσκονται (και) στην Αγγλική είναι: Elements of Management, Financial Analysis, καθώς και άλλα των οποίων η βιβλιογραφία είναι σχεδόν πλήρως στην Αγγλική.

 

ΠΜΣ 3: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των τμημάτων ΕΤΔΑ και ΕΖΠΥ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

Κατά το α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Συνολικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν 7 υποχρεωτικά και 1 (από τα 4) κατ’ επιλογής μαθήματα.

Στο β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

 

ΠΜΣ 4: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» διατμηματικό (συνεργαζόμενα Τμήματα Α.Ο.Α. και Ε.Ζ. Π.Υ.), διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»