Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία αποσκοπούν στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστήμες που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.  

Η μεταπτυχιακή σπουδή στο ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και δυνατότητες επιστημονικής ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτίζει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται παρεμβάσεις στους τομείς ενδιαφέροντος και να αναδεικνύουν λύσεις για καινοτομία και ανάπτυξη.

Διδάσκονται επιλεγμένοι επιστημονικοί τομείς σε πεδία όπως η φυτική και η ζωική παραγωγή, η αρχιτεκτονική τοπίου, το περιβάλλον, η γεωργική μηχανική, η οινολογία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, τα τρόφιμα, η διατροφή, η δημόσια υγεία, η βιοτεχνολογία, η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας και η αγροτική οικονομία.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχουν όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ενώ παράλληλα προσφέρονται και Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 


Tα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΦΠ)

Στο Τμήμα ΕΦΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) νέα Π.Μ.Σ. και ένα (1) Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. (με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ):

Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).
Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»  με τρεις Ειδικεύσεις:

 • Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση
 • Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι
 • Αγρομετεωρολογία

Διάρκεια σπουδών: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 65
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 6 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»  με τρεις Ειδικεύσεις:

 • Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
 • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
 • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Π.Μ.Σ. 4: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», ενιαίο, χωρίς ειδικεύσεις, με δυνατότητα επιλογής εξειδίκευσης είτε στην Εφαρμοσμένη Φυτοπροστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος είτε στη Βασική Έρευνα στη Φυτοπροστασία και το Περιβάλλον
Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

Δ.Π.Μ.Σ. 5 : «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά»
(με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.)
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά». Οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου, σύμφωνα με το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α).
Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 10 μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική άσκηση.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Tηλ.: 2107274098, 2107274386, 210-5294523,
email: secr[at]chem.uoa.gr, pmsefp@aua.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΖΠΥ)

Λειτουργούν δύο (2) Διατμηματικά ΠΜΣ:

 

ΠΜΣ 3: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των τμημάτων ΕΤΔΑ και ΕΖΠΥ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Κατά το α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Συνολικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν 7 υποχρεωτικά και 1 (από τα 4) κατ’ επιλογής μαθήματα.

Στο β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

 

ΠΜΣ 4: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» διατμηματικό (συνεργαζόμενα Τμήματα Α.Ο.Α. και Ε.Ζ. Π.Υ.), διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

 

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΦΠ&ΓΜ)

ΠΜΣ: «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» διάρκειας τριών (3) εξαμήνων με τρεις (3) κατευθύνσεις:

 • Υδατικοί, Εδαφικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος
 • Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων
 • Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΤΔΑ)

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 2. Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία - Οινολογία
 3. Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία (Food, Nutrition and Health)
 4. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β)

ΠΜΣ: «Βιολογία Συστημάτων» διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΟΑ)

Λειτουργούν δύο (2) ΠΜΣ:

ΠΜΣ 1: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» (Διατμηματικό)

ΠΜΣ 2: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΜΣ

ΠΜΣ 1: «Αμπελουργία-Οινολογία», διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των Τμημάτων ΕΦΠ και ΕΤΔΑ, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων με δύο (2) κατευθύνσεις:

 • Αμπελουργία
 • Οινολογία

 

Το ΠΜΣ απαιτεί την υποχρεωτική και επιτυχή παρακολούθηση 10 μαθημάτων. Στο Α’ Εξάμηνο οι φοιτητές έχουν 4 μαθήματα υποχρεωτικά (Υ ) και 1 επιλογής (Ε). Στο Β’ εξάμηνο 3 (Υ) και 2 (Ε) στην Αμπελουργία και 4 (Υ) και 1 (Ε) στην Οινολογία. Γενικά, η θεωρητική διδασκαλία καταλαμβάνει το 60% και οι ασκήσεις το 40% του χρόνου. Τα μαθήματα υποβάθρου ανέρχονται σε ποσοστό 75% έως 80% και τα μαθήματα της επιστημονικής περιοχής από 20% έως 25%.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων στο α’ εξάμηνο σπουδών που καλύπτουν κενά σε γνώσεις και δεξιότητες. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλύπτει τις βασικές γνώσεις που του είναι απαραίτητες (α’ εξάμηνο), συνεχίζει με μια δέσμη μαθημάτων κατεύθυνσης για την απαραίτητη εμβάθυνση στο αντικείμενο της κατεύθυνσής του (β’ εξάμηνο) και ολοκληρώνει τον κύκλο των μεταπτυχιακών του σπουδών με την μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία (γ’ εξάμηνο).

 

ΠΜΣ 2: «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (ΜΒΑ - Agribusiness Management)» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των Τμημάτων ΑΟΑ και ΕΤΔΑ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων

Το ΠΜΣ απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση συνολικά 10 μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης.

Τα μαθήματα που διδάσκονται (και) στην Αγγλική είναι: Elements of Management, Financial Analysis, καθώς και άλλα των οποίων η βιβλιογραφία είναι σχεδόν πλήρως στην Αγγλική.

 

ΠΜΣ 3: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» διατμηματικό και πραγματοποιείται με συνεργασία των τμημάτων ΕΤΔΑ και ΕΖΠΥ διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.

Κατά το α’ Εξάμηνο διδάσκονται προχωρημένα μαθήματα σε θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Εκτροφής Ζώων και Παραγωγής Γάλακτος, Διατροφής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, Φυσιολογίας και Υγιεινής Γαλακτοπαραγωγών Ζώων, καθώς και Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής. Συνολικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν 7 υποχρεωτικά και 1 (από τα 4) κατ’ επιλογής μαθήματα.

Στο β’ Εξάμηνο γίνονται σεμινάρια, επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας γάλακτος, και παράλληλα εκπονείται η μεταπτυχιακή διατριβή.

 

ΠΜΣ 4: «ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» διατμηματικό (συνεργαζόμενα Τμήματα Α.Ο.Α. και Ε.Ζ. Π.Υ.), διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η διάρκειά του μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90).

 Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»