Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία αποσκοπούν στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστήμες που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.  

Η μεταπτυχιακή σπουδή στο ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και δυνατότητες επιστημονικής ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτίζει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται παρεμβάσεις στους τομείς ενδιαφέροντος και να αναδεικνύουν λύσεις για καινοτομία και ανάπτυξη.

Διδάσκονται επιλεγμένοι επιστημονικοί τομείς σε πεδία όπως η φυτική και η ζωική παραγωγή, η αρχιτεκτονική τοπίου, το περιβάλλον, η γεωργική μηχανική, η οινολογία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, τα τρόφιμα, η διατροφή, η δημόσια υγεία, η βιοτεχνολογία, η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας και η αγροτική οικονομία.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχουν όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ενώ παράλληλα προσφέρονται και Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 


Tα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι:

Υπενθυμίσεις:

ΠΜΣ = Μονοτμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΠΜΣ = Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΙΙ-ΠΜΣ = Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών