Συγγράμματα

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα καθώς και σημειώσεις για κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Οι φοιτητές δικαιούνται μόνο ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα είτε είναι υποχρεωτικό είτε επιλεγόμενο. Οι σημειώσεις ανατυπώνονται από το Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου και διανέμονται στους φοιτητές από τα οικεία εργαστήρια.

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1/76244/Β3/2010 από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων αφορά μόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Τα διδακτικά βιβλία διανέμονται από τους εκδοτικούς οίκους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ΕΥΔΟΞΟΣ.

 

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επιλογή Συγγραμμάτων

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014

Πίνακες Συγγραμμάτων των Τμημάτων του ΓΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013

Υπουργικές Αποφάσεις του ΥΠΔΜΘ