Διεύθυνση Διοικητικού

Προϊσταμένη:

Χατζημπάρμπα Ελισσάβετ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ: 210-529 4943, φαξ: 210- 5294906, e-mail: elizah@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

Tμήμα A' Προσωπικού

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη, διορισμό ή πρόσληψη, εξέλιξη, μονιμοποίηση, μετάκληση και εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση.

 

Προϊσταμένη:

Ζορμπά Ιωάννα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ: 210-529 4881, φαξ: 210-529 4906, e-mail: izorba@aua.gr

Προσωπικό:

 • Αρφάνη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210 529 4882, φαξ: 210-529 4906, e-mail: m. arfani@aua.gr
 • Βεντούρης Μάρκος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4893, φαξ: 210-529 4906, e-mail: mventouris@aua.gr
 • Ζαχείλα Αναστασία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

 

Tμήμα B' Oργάνωσης & Tεκμηρίωσης

Το Τμήμα επεξεργάζεται προτάσεις για την οργάνωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος και τη σύσταση Συμβουλίων και Επιτροπών, καθώς και στοιχεία για τις ανάγκες του Ιδρύματος σε θέσεις προσωπικού. Επίσης, συγκεντρώνει, ταξινομεί και αναλύει στατιστικά στοιχεία.

 

Προϊσταμένη:

Σούντα Παναγιώτα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4979, φαξ: 210-529 4906, email: psanagn@aua.gr 

Προσωπικό:

 • Πρωτεκδίκου Γωγώ, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ: 210 529 4977 , fax: 210-5294906 e-mail: ginap@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Πανεπιστημιακών Aρχών και Oργάνων

Το Τμήμα μεριμνά για τη συγκρότηση των μονομελών και συλλογικών οργάνων, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη των Πρυτανικών αρχών και του Προϊσταμένου Γραμματείας.

 

Προσωπικό:

 • Μαυραγάνη Κατερίνα, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210 529 4802, φαξ: 210 3460885, e-mail: katerina@aua.gr
 • Νικολάου Σοφία, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ: 210-529 4905, φαξ: 210-529 4846 e-mail: sophianikol@aua.gr

 

Tμήμα Δ' Διοικητικής Mέριμνας

Το Τμήμα τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Φροντίζει για τη διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και για τη διοικητική υποστήριξη όλων των Διευθύνσεων και Τμημάτων.

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Αρμενάκη Γεωργία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4902, φαξ: 210-529 4949, e-mail: gorgiarmenaki@aua.gr

Προσωπικό:

 • Μουστάκα Μαρία, ΥΕ Επιμελητών, τηλ.: 210-529 4903, φαξ: 210-529 4949, email: mmoustaka@aua.gr

 

Γραφείο Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Εκλογών Μελών ΔΕΠ

Πανούσου Ευανθία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 210-529 4843, φαξ: 210-529 4949, e-mail: e.panousou@aua.gr

 

Θυρωρείο

 • Κοτσώνη Φωτεινή, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210-529 4995
 • Τσαβαλά Παρασκευή, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210 529 4995
 • Τσαβαλάς Κωνσταντίνος, ΥΕ Επιμελητών, τηλ.: 210-529 4995

Προσωπικό Καθαριότητας

 • Γεωργοπούλου Άννα, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210-529 4995
 • Τσίκα Νίκη, ΥΕ Καθαριστριών, τηλ.: 210-529 4995

Φύλακες

 • Κότσαρης Ανδρέας, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, τηλ.: 210-529 4200
 • Βλαχογιάννης Ηλίας, ΔΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Ζαφείρης Αριστείδης, ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Μαντάς Κωνσταντίνος, ΥΕ Φυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Παπαδόπουλος Γρηγόριος, ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Πασσαρής Κωνσταντίνος, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4200
 • Σύρος Νικόλαος, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, τηλ.: 210-529 4300

 

Οδηγός

 • Κόρμπος Γεώργιος, ΔΕ Οδηγών, τηλ.: 210-529 4802
 • Στιακάκης Αλέξανδρος, ΔΕ Οδηγών, τηλ.: 210-529 4802