Σίτιση - Στέγαση

Σίτιση και στέγαση

Με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργείων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση, την εντοπιότητα, καθώς και την έδρα του Ιδρύματος με τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.

Αιτήσεις Δωρεάν Σίτισης

 

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Οι φοιτητές που προέρχονται από την επαρχία και γενικότερα από πόλεις που βρίσκονται μακριά από το Ίδρυμα όπου σπουδάζουν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Στεγαστικό επίδομα 2019 - 2020

Αιτήσεις Στεγαστικού Επιδόματος

Ανακοίνωση

Eνημέρωση

Εγκύκλιος

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας