Υγειονομική Περίθαλψη

Υγειονομική Περίθαλψη

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μέσω Πανεπιστημίου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

Στο Πανεπιστήμιο επίσης λειτουργεί Ιατρείο καθημερινά από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ.μ.

 

Αιτήσεις Δωρεάν Υγειονομικής Περίθαλψης

 

Περισσότερες Πληροφορίες:

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας