Σχολές - Τμήματα

 

Α. Σχολή Επιστημών των Φυτών

 1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος       Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

 

Β. Σχολή Επιστημών των Ζώων

 1. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών*

 

Γ. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

 1. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 2. Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον*

 

Δ. Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

 1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
 2. Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής*

 

Ε. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

 1. Τμήμα Βιοτεχνολογίας

 

ΣΤ. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 1. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 2. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 3. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 4. Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού*
 1. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 
 2. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων - ΔΟΕΠΤΜ   (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

H.   Γενικό Τμήμα

 

* Έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας με απόφαση Συγκλήτου, όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος Ισχύει μέχρι 31-08-19

Η Σχολή παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που καλύπτει όλους τους τομείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά της προγράμματα στοχεύουν να καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι του αγρότη και ως επιτελικά και εκτελεστικά όργανα της αγροτικής ανάπτυξης. Περισσότερο δε, στοχεύουν στην επιστημονική τους κατάρτιση ώστε να επιλύουν προβλήματα του αγροτικού χώρου σύμφωνα με τα σύγχρονα επιτεύγματα της έρευνας και με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της αειφορίας.

 

Η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

Κοσμήτορας:

Πολίτης Ιωάννης, Καθηγητής  (Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών)

 

Γραμματεία Κοσμητείας:

τηλ.: 210-529 4438, φαξ: 210-529 4442, email: kosmitia.apyp@aua.gr

 

 

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης Ισχύει μέχρι 31-08-19

Η Σχολή προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών και έρευνας που παρέχουν στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Τα γνωστικά αντικείμενα σχεδιάζονται και αναμορφώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και απαιτήσεις στους τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, της διατροφής του ανθρώπου, της βιοτεχνολογίας σε όλα τα έμβια όντα και βιοσυστήματα, ως και στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της αγροτικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία των επιστημονικών ενοτήτων συνδυάζεται με δημιουργική έρευνα και εμμονή στην καινοτομία, ωθώντας τη Σχολή σε δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα και διεθνώς.

 

Η Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης συγκροτείται από τα Τμήματα:

 

Κοσμήτορας:

Γεώργιος – Ιωάννης Νυχάς, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου)

 

Γραμματεία Κοσμητείας:

Σπυροπούλου Ευριδίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4956, φαξ: 210-529 4956, email: evrydiki@aua.gr