Σχολές - Τμήματα

 

Α. Σχολή Επιστημών των Φυτών

Κοσμήτορας:

Δημήτριος Σάββας, Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Ματσούκη Αγγελική, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, τηλ.: 210 5294535, φαξ: 210-529    , e-mail: angeliki@aua.gr

 1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος       Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

 

Β. Σχολή Επιστημών των Ζώων

Κοσμήτορας:

Ιωάννης Οικονομόπουλος Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Παπαδοπούλου Ελπίδα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4455, φαξ: 210-529 4455, e-mail: lpda@aua.gr

 1. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών*

 

Γ. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Κοσμήτορας:

Χρήστος Καραβίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Φραγκίσκου Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4122, φαξ: 210-529 4052, e-mail: cbalis@aua.gr

 1. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
 2. Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον*

 

Δ. Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Κοσμήτορας:

Πέτρος Ταραντίλης, Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Περηφάνου Σοφία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4664, φαξ: 210-529 4682, e-mail: ett@aua.gr

 1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
 2. Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής*

 

Ε. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Κοσμήτορας:

Ηλίας Ηλιόπουλος, Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Σχινά Νίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4662, φαξ: 210-529 4364, e-mail: nickisxina@aua.gr

 1. Τμήμα Βιοτεχνολογίας

 

ΣΤ. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας:

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής

Γραμματεία Κοσμητείας:

Νταλαγιώργος Σωτήριος, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4710, φαξ: 210-529 4710, e-mail: skn@aua.gr

 1. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
 2. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 3. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης     Έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 4. Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού*
 1. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 
 2. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων - ΔΟΕΠΤΜ   (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

H.   Γενικό Τμήμα

Παπαδοπούλου Φωτεινή, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4833, φαξ: 210-529 48342, e-mail: fanny@aua.gr

 

* Έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας με απόφαση Συγκλήτου, όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021