Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Αντικείμενο του τμήματος είναι η ανάπτυξη, η οργάνωση και η καλλιέργεια των διεθνών και δημοσίων σχέσεων του ΓΠΑ με άλλα Πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Παράλληλα, το τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων:

 • Μεριμνά για την προβολή του έργου του Ιδρύµατος μέσω ενημερωτικών εκπομπών και αφιερωμάτων.
 • Μεριμνά για την οργάνωση και τη διεξαγωγή τελετών, εορτών, συνεδρίων, διαλέξεων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Προγραμματίζει τις συναντήσεις, επισκέψεις και επαφές των Πρυτανικών Αρχών µε τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, τους φορείς της πολιτείας και το ευρύτερο κοινό.

Στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος εντάσσονται και:

 • Η σύνταξη και η επικαιροποίηση των παρουσιάσεων του Ιδρύματος, σε έντυπα με περιβαλλοντικά, γεωργικά και εκπαιδευτικά θέματα.
 • Η προετοιμασία και η συμμετοχή του Ιδρύματος σε εκθέσεις του εκπαιδευτικού και του αγροτικού τομέα.
 • Η συνδιοργάνωση και η υποστήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Η συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.
 • Η οργάνωση της επικαιροποίησης του βασικού υλικού προβολής του ιδρύματος (Οδηγοί Σπουδών, οπτικοακουστικό υλικό κ.α.)
 • Η ευθύνη της λειτουργίας του Προγράμματος των Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων Σχολείων στους χώρους του ΓΠΑ το οποίο διεξάγεται χωρίς διακοπή από το 2001.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση τηλεοπτικών και κινηματογραφικών μαγνητοσκοπήσεων σε χώρους του ΓΠΑ.
 • Η οργάνωση της ετήσιας εκδρομής της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο εξωτερικό.
 • Η εθιμοτυπική αλληλογραφία των Πρυτανικών Αρχών.
 • Η γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου
 • Η γραμματειακή υποστήριξη του περιοδικού του ΓΠΑ με τίτλο «Τριπτόλεμος» και η αποστολή του σε 2.500 παραλήπτες.

 

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων Μαθητών στους χώρους του Πανεπιστημίου

 

Πληροφορίες:

Τηλ.: 210-529 4840, 4841

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: public.relations@aua.gr