Ορειβατικός Σύλλογος (Φ.Ο.Σ.)

ΣΚΟΠΟΣ

Το αντικείμενο των Σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το φυσικό περιβάλλον. Η γνωριμία των φοιτητών με την Ελληνική Φύση -ιδιαίτερα εκείνων που προέρχονται από τα αστικά κέντρα- ενισχύει το ενδιαφέρον για τις σπουδές τους. Η ως άνω γνωριμία -πέραν του (εκ)παιδευτικού- έχει και αθλητικό περιεχόμενο (ποδήλατο βουνού, διάσχιση φαραγγιών κ.α.), προκειμένου να γίνει πιο ουσιαστική και θελκτική.

Μέσω του Συλλόγου Φ.Ο.Σ. οι φοιτητές θα υλοποιούν σε εθελοντική βάση πολλές δράσεις στο (φυσικό) πεδίο επ’ ωφελεία των ιδίων, του Πανεπιστημίου και της κοινωνίας γενικότερα. Σε ορισμένες από τις δράσεις μπορεί να συμμετέχει και η υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και απόφοιτοι του ΓΠΑ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού πραγματοποιούνται:

Διαδρομές στην ορεινή κυρίως φύση. Ανάλογα με το αντικείμενο αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες, οι διαδρομές αυτές είναι ημερήσιες, πολυήμερες διασχίσεις ή/και αποστολές. Επιδιώκεται η πεζοπορία-ορειβασία για να συνδυαστεί με τη μελέτη-γνώση της πανίδας, χλωρίδας, γεωλογίας αλλά και των παραγωγικών, πολιτισμικών, κοινωνιολογικών και άλλων στοιχείων της κάθε περιοχής, στο πλαίσιο της βιωματικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε σχετικά αντικείμενα ή/και συμμετοχής τους σε ανάλογα προγράμματα.

Διαλέξεις - Προβολές στο ΓΠΑ για τις ως άνω διαδρομές και για άλλα θέματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον διοργανώνονται και παρακολουθούνται από φοιτητές, μέλη του Πανεπιστημίου, άλλων ΑΕΙ και περιβαλλοντικών  οργανώσεων (WWF, Greenpeace, Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας της Φύσεως κ.α.).

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (θεωρία και πράξη) σε ενδιαφερόμενους για τη γνώση της Ελληνικής Φύσης (χλωρίδα, πανίδα, γεωλογία) αυτής καθεαυτής ή/και σε σχέση με την Γεωπονία.

Καθαρισμός - σηματοδότηση και περιγραφή - χαρτογράφηση οικο-μονοπατιών (ecopaths) από τους φοιτητές και άλλους εργαζόμενους στο ΓΠΑ σε εθελοντική βάση ή μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Συμμετοχή σε προσπάθειες προστασίας πανίδας, χλωρίδας που γίνονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις.

Δημιουργία σχετικού συνδέσμου στον ιστότοπο του ΓΠΑ για διάχυση και επικοινωνία σχετική με τα προγράμματα αναβάσεων-πεζοποριών και άλλων δραστηριοτήτων.