Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 6ου & 8ου εξαμήνου μέσω ΕΣΠΑ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 06 Μάιος 2022

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο & 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων (προθεσμία υποβολής: από 5 Μαΐου 2022 έως και 5 Ιουνίου 2022 )  υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ: http://praktiki-espa.aua.gr/ .

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο  Αναπληρωτής  Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης ( papadakis@aua.gr ).