Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας (ΚΤΙΕΓ) λειτουργεί στον χώρο του Γεωργικού Μουσείου από το Σεπτέμβριο του 2008 και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύπλευρο κέντρο έρευνας, ιστορικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα, του αγροτικού χώρου. Στους στόχους του κέντρου είναι να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για την αγροτική ιστορία και την ιστορία των γεωπονικών σπουδών και να κινήσει την ερευνητική περιέργεια ερευνητών εντός και εκτός του πανεπιστημίου συμβάλλοντας στην ανάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου του Πανεπιστημίου και του επιστημονικού σώματος των γεωτεχνικών στην ανάπτυξη της γεωργίας και της επιστήμης γενικότερα.

Στον ίδιο χώρο μεταφέρθηκε το ήδη ταξινομημένο Ιστορικό Αρχείο του ΓΠΑ, που αποτελεί - μαζί με το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών- ένα από τα ελάχιστα επαρκώς ταξινομημένα και αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά αρχεία της χώρας. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η συγκέντρωση -σ' ένα ενιαίο χώρο- όλου σχεδόν του σώματος του τεκμηριωτικού υλικού (βιβλία, έγγραφα, συγγράμματα, περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό, παλαιές εκδόσεις, οπτικοακουστικό υλικό κ.λπ.), που βρισκόταν διάσπαρτο σε διάφορες διοικητικές μονάδες και χώρους του Πανεπιστημίου.

Η συλλογή του Κέντρου περιλαμβάνει πλέον πάνω από 25 τετρ. μέτρα αρχείου, περίπου 5000 τόμους βιβλίων και σχεδόν 3000 περιοδικών γεωπονικού ενδιαφέροντος, επιμέρους αρχειακές συλλογές (π.χ. συλλογή έργων Εμμανουήλ Βάθη, συλλογή Στάθη Δαμιανάκου, αρχείο Αγροτικού κόμματος κ.ά.) περισσότερες από 2000 φωτογραφίες σε φυσική ή ψηφιακή μορφή, συλλογή από σπάνια ανάτυπα, χάρτες, γκραβούρες και άλλα πολύτιμα τεκμήρια.

Το πρόγραμμα ψηφιοποίησης μέρους της συλλογής του Κέντρου βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα η ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση του κύριου όγκου του ιστορικής αξίας αρχειακού υλικού του Ιδρύματος με τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταλόγου προχωρά με την αρωγή των φοιτητών/τριών της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας - Αρχειονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Με την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής και του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος θα καταστεί εφικτή η διατήρηση των συλλογών, αλλά και η αξιοποίησή τους από το κοινό, τους φοιτητές, τους ερευνητές και το ίδιο το Πανεπιστήμιο με την προετοιμασία μόνιμων, περιοδικών ή/και ειδικών θεματικών εκθέσεων. Με αυτόν τον τρόπο, το κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο ΚΤΙΕΓ δύναται να επιτελέσει πολλαπλούς στόχους (εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, διδακτικούς κλπ)

 

Τέλος, το Κέντρο προσβλέπει στην επιστημονική συνεργασία με παρόμοια κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, την ανάληψη και το συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων, τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε παρεμφερείς τομείς, την έκδοση επιστημονικών τόμων, δημοσιεύσεων κλπ.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Παναγιωτόπουλος Δημήτρης, Ιστορικός, τηλ.: 210-529 4994, φαξ: 210-529 4992 email: dimpan@aua.gr

 

Ιστοσελίδα: http://mouseio.aua.gr/historycenter.html