Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Μπάκα Καλλιόπη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4867, φαξ: 210-529 4917, e-mail: pbaka@aua.gr

 

Η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 

Tμήμα A' Σπουδών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη όλων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος για την εφαρμογή των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Bατουσιάδη Αναστασία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ: 210-529 4930, φαξ: 210-529 4917, e-mail: a.vatousiadi@aua.gr

Προσωπικό:

 • Χρονοπούλου Νίκη, ΠΕ Μηχανικού, τηλ.: 210-529 4918, φαξ: 210-529 4917, e-mail: nchronop@aua.gr
 • Θηβαίου Ελένη, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, τηλ.:  210-529 4917, φαξ: 210-529 4917, e-mail: elenith@aua.gr

 

Tμήμα B' Φοιτητικής Mέριμνας

Το Τμήμα ασχολείται με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τη Φοιτητική Μέριμνα, όπως εγγραφές, μετεγγραφές, απονομή τίτλων, εκδρομές, υποτροφίες, δάνεια, υγειονομική περίθαλψη, σίτιση και γενικά κάθε είδους παροχών προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Προσωπικό:

 • Μαραντίδου Μαρία,  ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4930, φαξ: 210-529 4917, e-mail: mariam@aua.gr
 • Στράτου Φιορεντίνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ: 210-529 4929, φαξ: 210-529 4917, email: joanst@aua.gr
 • Φρέσκου Μαρία Ελένη, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4916, φαξ: 210-529 4917, e-mail: marilenaf@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Mεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι τα θέματα που αφορούν τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η απονομή μεταπτυχιακών τίτλων.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Καλπουζάνης Ιωάννης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4924, φαξ: 210-529 4917, e-mail: jxkalp@aua.gr

 

Tμήμα Δ' Γραμματείες Aκαδημαϊκών Tμημάτων

Περιλαμβάνει τις Γραμματείες των έξι (6) Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος. Αντικείμενο κάθε Γραμματείας είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Οι Γραμματείες των Τμημάτων του ΓΠΑ είναι οι παρακάτω:

 

A. Γραμματεία  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Προϊσταμένη:

Ζαμπέλη Θεοδώρα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4522, φαξ: 210-529 4525, e-mail: theoz@aua.gr

Προσωπικό:

 • Δημοπούλου Μαρία, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, τηλ.: 210-529 4525, φαξ: 210-529 4525, e-mail: mardim@aua.gr
 • Μαυραγάνη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4524, φαξ: 210-529 4525, e-mail: katerina@aua.gr

 

B. Γραμματεία Επιστήμης Zωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Καρατσομπάνη Σοφία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: , φαξ: 210-529 4414, e-mail: skarats@aua.gr

Προσωπικό:

 • Γαούτση Μαρία, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, τηλ.: 210-529 4426, φαξ: 210-529 4414, e-mail: mgauci@aua.gr
 • Παπαδοπούλου Ελπίδα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4414, φαξ: 210-529 4414, e-mail: lpda@aua.gr

 

Γ. Γραμματεία Γεωπονικής Bιοτεχνολογίας

Προϊσταμένη:

Σχινά Νίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4662, φαξ: 210-529 4364, e-mail: nickisxina@aua.gr

Προσωπικό:

Βεζύρη Ελένη, ΠΕ Βιολόγων. τηλ.: 210-529           , φαξ: 210-529 4364, e-mail: vezyri@aua.gr

 

Δ. Γραμματεία Aγροτικής Oικονομίας και Aνάπτυξης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Ψαθοπούλου Αδριανή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 210-529 4742, φαξ: 210-529 4710, e-mail:saoa2@aua.gr

Προσωπικό:

 • Νταλαγιώργος Σωτήριος, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4710, φαξ: 210-529 4710, e-mail: skn@aua.gr
 • Παπαδοπούλου Χριστίνα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4172, φαξ: 210-529 4199, e-mail: christinpap@aua.gr

 

E. Γραμματεία Eπιστήμης και Tεχνολογίας Tροφίμων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Χατζηαντωνίου Θέλξη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4664, φαξ: 210-529 4682, e-mail: ett@aua.gr

Προσωπικό:

Αθανασάκης Εμμανουήλ, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4682, φαξ: 210-529 4682, e-mail: athanasakis@aua.gr

 

ΣT. Γραμματεία Aξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Mηχανικής

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Φραγκίσκου Μαρία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4122, φαξ: 210-529 4052, e-mail: cbalis@aua.gr

Προσωπικό:

Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4124, φαξ: 210-529 4052, e-mail: kand@aua.gr

 

Γραμματεία Γενικού Τμήματος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Παπαδοπούλου Φωτεινή, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4833, φαξ: 210-529 48342, e-mail: fanny@aua.gr