Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας

Η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Σχινά Νίκη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4226, e-mail: nickisxina@aua.gr

 

Tμήμα A' Σπουδών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη όλων των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος για την εφαρμογή των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Bατουσιάδη Αναστασία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ: 210-529 4930, e-mail: a.vatousiadi@aua.gr

Προσωπικό:

Θηβαίου Ελένη, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, τηλ.:  210-529 4917,  e-mail: elenith@aua.gr

 

Tμήμα B' Φοιτητικής Mέριμνας

Το Τμήμα ασχολείται με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τη Φοιτητική Μέριμνα, όπως εγγραφές, μετεγγραφές, απονομή τίτλων, εκδρομές, υποτροφίες, δάνεια, υγειονομική περίθαλψη, σίτιση και γενικά κάθε είδους παροχών προς τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Στράτου Φιορεντίνα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ: 210-529 4929,  email: joanst@aua.gr

Προσωπικό:

Κοτσώνη Φωτεινή, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ: 2105294918, email: fkotsoni@aua.gr

 

Tμήμα Γ' Mεταπτυχιακών Σπουδών

Αντικείμενο του Τμήματος είναι τα θέματα που αφορούν τα Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η απονομή μεταπτυχιακών τίτλων.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος:

Καλπουζάνης Ιωάννης, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4924, e-mail: jxkalp@aua.gr

 

Tμήμα Δ' Γραμματείες Aκαδημαϊκών Tμημάτων

Περιλαμβάνει τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος. Αντικείμενο κάθε Γραμματείας είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος. Οι Γραμματείες των Τμημάτων του ΓΠΑ είναι οι παρακάτω:

 

1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Αν. Προϊστάμενος:

Σούλης Μιχαήλ, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4522, φαξ: 210-529 4525, e-mail: smichalis@aua.gr

Προσωπικό:

Δημοπούλου Μαρία, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, τηλ.: 210-529 4525, φαξ: 210-529 4525, e-mail: mardim@aua.gr

Φανού Στέλλα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4524, φαξ: 210-529 4525, email: sfanou@aua.gr 

 

2.  Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος      

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Σκεπετάρη Κασσιανή, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 22370 23282, φαξ: 22370 23282, e-mail: skepetari@aua.gr

 

3. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Σκεπετάρη Κασσιανή, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 22370 23282, φαξ: 22370 23282, e-mail: skepetari@aua.gr

 

4. Τμήματος Επιστήμης Zωικής Παραγωγής 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Καρατσομπάνη Σοφία, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: , φαξ: 210-529 4414, e-mail: skarats@aua.gr

Προσωπικό:

Γαούτση Μαρία, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, τηλ.: 210-529 4426, φαξ: 210-529 4414, e-mail: mgauci@aua.gr

 

5. Τμήματος Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών*

Δελημήτρος Κωνσταντίνος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4430, φαξ: 210-529 4442, e-mail: kdel@aua.gr

 

6. Τμήματος Aξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Mηχανικής

Αν. Προϊστάμενος:

Αθανασάκης Εμμανουήλ, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4122, e-mail: athanasakis@aua.gr

Προσωπικό:

Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4124, φαξ: 210-529 4052, e-mail: kand@aua.gr

 

7. Τμήματος Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον*

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Παπαδοπούλου Χριστίνα, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4172, φαξ: 210-529 4199, e-mail: christinpap@aua.gr

 

8.  Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

  Περηφάνου Σοφία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4664, φαξ: 210-529 4682, e-mail: ett@aua.gr

  Δαβυτίδου - Βενέτη Ευδοκία, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4.....,  e-mail: evdokia@aua.gr

   

  9. Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής*

   

   

  10. Τμήμα Bιοτεχνολογίας

  Προσωπικό:

  Βεζύρη Ελένη, ΠΕ Βιολόγων. τηλ.: 210-529 4663, φαξ: 210-529 4364, e-mail: vezyri@aua.gr

   

  11. Τμήμα  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

  Ψαθοπούλου Αδριανή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 210-529 4742, φαξ: 210-529 4710, e-mail:saoa2@aua.gr

  Προσωπικό:

  Νταλαγιώργος Σωτήριος, ΠΕ Γεωπόνων, τηλ.: 210-529 4710, φαξ: 210-529 4710, e-mail: skn@aua.gr

   

  12. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού     

  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

  Κάστιζα Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  τηλ.: 22620 22569, φαξ: 22620 22569, e-mail: vkastiza@aua.gr

  Προσωπικό:

  Πέτσα Κονδυλία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22620 22569, φαξ: 22620 22569, e-mail: kpetsa@aua.gr

   

  13. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης     

  Προϊσταμένη:

  Λύτρα Αργυρούλα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: rlytra@aua.gr

  Προσωπικό:

  • Ζώτου Βαλεντίνη, ΔΕ Βιβλιοθηκάριων, τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: vzotou@aua.gr
  • Μαξούτη Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: dmaksouti@aua.gr
  • Ταλαμάγκα Παρασκευή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: ptalamagka@aua.gr
  • Ταλάντης Δημήτριος, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: dtalantis@aua.gr

   

  14. Τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού*

   

  15. Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

  Κάστιζα Βασιλική, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,  τηλ.: 22620 22569, φαξ: 22620 22569, e-mail: vkastiza@aua.gr

  Προσωπικό:

  Πέτσα Κονδυλία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22620 22569, φαξ: 22620 22569, e-mail: kpetsa@aua.gr

   

  16. Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων - ΔΟΕΠΤΜ   (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 

  Προϊσταμένη:

  Λύτρα Αργυρούλα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: rlytra@aua.gr

  Προσωπικό:

  • Ζώτου Βαλεντίνη, ΔΕ Βιβλιοθηκάριων, τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: vzotou@aua.gr
  • Μαξούτη Δήμητρα, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: dmaksouti@aua.gr
  • Ταλαμάγκα Παρασκευή, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: ptalamagka@aua.gr
  • Ταλάντης Δημήτριος, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,  τηλ.: 22650 72268, φαξ: 22650 72268, e-mail: dtalantis@aua.gr

   

  Γενικό Τμήμα

   

  * Έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας με απόφαση Συγκλήτου, όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021