Προπτυχιακές Σπουδές

Το Γ.Π.Α. παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Επιστήμες της Γης και της Ζωής. Η καλλιέργεια της γης, η ζωική παραγωγή, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, τα τρόφιμα, η διατροφή, η βιοτεχνολογία, η αγροτική οικονομία και η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, είναι βασικά αντικείμενα δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει τη σύνδεση και αλληλεπίδραση αυτών των αντικειμένων, με τρόπο ώστε ο απόφοιτος να έχει κατοχυρωμένο ρόλο και ισχυρό επιστημονικό λόγο σε τομείς που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος - όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο - συνεισφέροντας έτσι στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το Γ.Π.Α. παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης, μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών του.

 

Το 2021-22 λειτουργούν τα ακόλουθα (9) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών:

 

Α. Σχολή Επιστημών των Φυτών

 

Β. Σχολή Επιστημών των Ζώων

 

Γ. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

 

Δ. Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

 

Ε. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

 

ΣΤ. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Οι σπουδές διαρκούν πέντε χρόνια με εξαίρεση του ΠΠΣ Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης με έδρα την Άμφισσα.

Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, εργαστηριακά μαθήματα, ασκήσεις πεδίου, πρακτική άσκηση και εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, σύμφωνα με τους κανονισμούς σπουδών του κάθε Τμήματος.