Προπτυχιακές Σπουδές

To ΓΠΑ παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις Επιστήμες της Γης και της Ζωής. Η καλλιέργεια της γης, η ζωική παραγωγή, η διαχείριση των φυσικών πόρων, το περιβάλλον, τα τρόφιμα, η διατροφή, η βιοτεχνολογία και η αγροτική οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει τη σύνδεση και αλληλεπίδραση αυτών των αντικειμένων με τρόπο ώστε ο απόφοιτος να έχει κατοχυρωμένο ρόλο και ισχυρό επιστημονικό λόγο σε τομείς που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος -όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο- συνεισφέροντας έτσι στην πρόοδο των Γεωπονικών Επιστημών, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Το ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τα 6 Τμήματά του. Οι προπτυχιακές σπουδές στο ΓΠΑ διαρκούν πέντε χρόνια και οδηγούν στη λήψη πτυχίου Γεωπόνου, με ειδίκευση ανάλογη του Τμήματος φοίτησης.  Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει προαιρετικά και υποχρεωτικά μαθήματα. Οι φοιτητές επίσης -προς το τέλος των σπουδών τους- πραγματοποιούν τετράμηνη πρακτική εξάσκηση και εκπονούν εξάμηνη πτυχιακή μελέτη. 

 

Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών:

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

 

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης