Απολογισμός της 1η Επιστημονικής – Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 02 Ιουν 2022

Απολογισμός της 1η Επιστημονικής – Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Ευφυής Γεωργία  και Κυκλική Βιοικονομία -SmartBIC»

 

Την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε την πρώτη Επιστημονική-Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα την Ευφυή Γεωργία και την Κυκλική Βιοικονομία. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Θήβας, στο πλαίσιο του έργου SmartBIC (MIS5047106), το οποίο εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Ευφυής Γεωργία & Κυκλική Βιοοικονομία – SmartBIC είναι ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν: 13 μέλη ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 47 νέοι ερευνητές και 4 εργατοτεχνίτες.

Βασικός στόχος της ερευνητικής  υποδομής SmartBIC είναι η κάλυψη των κενών διασύνδεσης μεταξύ έρευνας και αγοράς στον αγροδιατροφικό κλάδο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωση των τεχνολογιών Έξυπνης Γεωργίας και  Κυκλικής Βιοοικονομίας στην πράξη από τους αγρότες της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες ομιλητές, στόχος είναι η βελτίωση των αποδόσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στην εποχή της διατροφικής ανασφάλειας, το SmartBIC αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιστήμονα και αγρότη, προσφέροντας στον παραγωγό ρεαλιστικές και καινοτόμες λύσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των αγροτών, προσφέροντας παράλληλα μια εργαλειοθήκη για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Βοιωτίας κ. Γιώτα Πούλου και κ. Γιώργος Μουλκιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, κ. Φανή Παπαθωμά, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, κ. Kωνσταντίνος Αποστολόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Υγείας Δήμου Θηβαίων, κ. Αναστάσιος Καμούτσης και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κώστας Χαρέμης και κ. Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SmartBIC, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα SmartBIC.

 

Συνημμένα: