Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (BKΠ) διαθέτει αναγνωστήριο 80 θέσεων εξοπλισμένο με 20 Η/Υ με δικτυακή σύνδεση, το οποίο λειτουργεί καθημερινά και μέχρι το απόγευμα. Οι φοιτητές -τηρώντας υπεύθυνα τον κανονισμό χρήσης του αναγνωστηρίου- μπορούν να μελετούν και να συνεργάζονται για τις ομαδικές εργασίες τους.

Παράλληλα, ο κύριος χώρος της ΒΚΠ είναι άρτια εξοπλισμένος με θέσεις ανάγνωσης και νησίδες υπολογιστών για φοιτητές και επισκέπτες που επιθυμούν να μελετούν μέσα στη βιβλιοθήκη.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Δανεισμού, τηλ.: 210-529 4275, φαξ: 210-529 4278

 

Ιστοσελίδα: http://library.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: library@aua.gr