Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα Διοίκησης του Κέντρου είναι τα εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Θεμάτων, Διά Βίου Μάθησης και Εξωστρέφειας

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχολή Επιστημών των Φυτών

Τακτικό μέλος, Οικονόμου Γαρυφαλλιά, Καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος, Ρούσσος Πέτρος, Καθηγητής

 

Σχολή Επιστημών των Ζώων

Τακτικό μέλος, Πολίτης Ιωάννης, Καθηγητής

 

Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής

Τακτικό μέλος, Καραβίτης Χρίστος, Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Παπανικολάου Ιωάννης, Καθηγητής

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τακτικό μέλος, Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Μερτζάνης Αριστείδης, Καθηγητής

 

Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής

Τακτικό μέλος, Πανάγου Ευστάθιος, Καθηγητής

Αναπληρωματικό μέλος, Παππάς Χρήστος, Καθηγητής

 

Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Τακτικό μέλος, Ντούνη Ελένη, Καθηγήτρια

Αναπληρωματικό μέλος, Λάμπρου Νικόλαος, Καθηγητής

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μαίρη Πλέσσα, Διοικητικός Υπάλληλος