ανά Θεματικό Πεδίο

Η αίτηση για ένταξη στο Μητρώο υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι θεματικά πεδία. Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση τα θεματικά πεδία του Μητρώου θα αποτελούνται από αυτά που υπηρετεί και θεραπεύει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από πεδία γενικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος στο χώρο της Διά Βίου Μάθησης. Εν συνεχεία τα παρακάτω πεδία μπορούν να αναθεωρηθούν ή να εμπλουτιστούν με σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

100: Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον, οικονομία και κοινωνία

101 Βιώσιμη Ανάπτυξη & Περιβάλλον

102 Διαχείριση ενέργειας και Περιβάλλοντος

103 Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος

104 Αγροτική Οικονομία

105 Περιφερειακή Οικονομία και Ανάπτυξη

106 Αγροτουρισμός

107 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

108 Διαχείριση πολιτιστικού & τουριστικού πλούτου

 

200: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και οικονομικής δραστηριότητας στον αγροτικό χώρο

201 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

202 Marketing

203 Γεωργική Λογιστική

204 Εφοδιαστική Αλυσίδα

205 Διαχείριση μονάδων παραγωγής

206 Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

207 Πληροφορική

208 Συστήματα Πληροφορικής στη Γεωργία, στην Κτηνοτροφία και στην Αλιεία

209 Δια Βίου Συμβουλευτική

 

300: Πρωτογενής τομέας: βελτίωση παραγωγικών μεθόδων και νέες τεχνολογίες

301 Φυτική Παραγωγή

302 Βιοτεχνολογία

303 Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού

304 Προώθηση Αστικών και Περιαστικών Καλλιεργειών

305 Δασοπονία

306 Αρχιτεκτονική Τοπίου και Αστικό Πράσινο

307 Αντιμετώπιση Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών

308 Τοξικολογία και φαρμακολογία

309 Διαχείριση εντόμων, τσιμπουριών και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας

310 Γεωργία Ακριβείας

311 Γεωργικές Κατασκευές

312 Θέματα Μηχανικής / Μηχανολογίας

313 Εδαφολογίας, Γεωλογίας, Υδραυλικής

314 Μελισσοκομία και Σηροτροφία

315 Ζωική Παραγωγή, Ευζωία και Υγεία Ζώων

316 Υδατοκαλλιέργειες

 

400: Τρόφιμα και Διατροφή

401 Τεχνολογία Τροφίμων

402 Ασφάλεια και Υγιεινή των Τροφίμων

403 Εστίαση Μεσογειακής Διατροφής

404 Γαστρονομία, Αγροτουρισμός και Οίνος

405 Ιχνηλασιμότητα γεωργικών προϊόντων

 

500: Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος

501 Επαγγελματική Τεχνική Εκπαίδευση