Εθνικό Πλαίσιο

Η βαρύτητα που δίνει η πολιτεία στη Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση εκφράστηκε σε τρία επίπεδα με τα παρακάτω θεσμικού χαρακτήρα μέτρα:

 

  • Σε συμβολικό επίπεδο με την ονομασία του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας σε «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», καθώς και με την αντίστοιχη ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
  • Σε επίπεδο συντονισμού με την ανάθεση της αρμοδιότητας του σχεδιασμού και συντονισμού δράσεων καθώς και της διοικητικής διασύνδεσης (με το Π.Δ. 24/2010) στο Υπουργείο Παιδείας.
  • Σε θεσμικό επίπεδο με τη ψήφιση το Σεπτέμβριο του 2010 του N. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης», καθώς και με την ψήφιση τον Αύγουστο του 2017 του N. 4485/2017, σύμφωνα με τον οποίο τα ΑΕΙ έχουν, μεταξύ άλλων, ως αποστολή να συμβάλλουν στη Δια Βίου Μάθηση.