Γιατί να επιλέξω το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του ΓΠΑ

  • Το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας. Ιδρύθηκε με τον νόμο 1844/1920 (ΦΕΚ 17 Α΄/ 22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την επωνυμία Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.). Η Α.Γ.Σ.Α. μετεξελίχθηκε σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελούμενο από επτά ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/ 16-6-1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 130 Α΄/ 20.06.1995), μετονομάσθηκε σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Στo διευρυμένο Γ.Π.Α., το οποίο πλέον «αγκαλιάζει» τέσσερις Νομούς και δύο Περιφέρειες της χώρας μας σήμερα, λειτουργούν 6 σχολές με 13 ακαδημαϊκά Τμήματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα Γεωπονικών Επιστημών στα σύγχρονα θέματα της γεωργικής παραγωγής (φυτικής και ζωικής) καθώς και του αγροτροφικού τομέα.
  • Το Γ.Π.Α. είναι ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως στο πεδίο των γεωτεχνικών επιστημών και της αγροδιατροφής.  Είναι, επιπλέον, ένα από τα τρία ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία εφεξής ανήκουν στην ομάδα των ευρωπαϊκών Υπερπανεπιστημίων, μαζί με τα καλύτερα ΑΕΙ άλλων χωρών.
  • Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος  αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.
  • Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
  • Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία αποσκοπούν στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστήμες που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.  Η μεταπτυχιακή σπουδή στο ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληματισμούς και αναδεικνύει λύσεις και δυνατότητες επιστημονικής ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτίζει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται παρεμβάσεις στους τομείς ενδιαφέροντος και να αναδεικνύουν λύσεις για καινοτομία και ανάπτυξη.
  • Στο ΓΠΑ καταγράφετε σημαντική και υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα. Κατατάσσεται με βάση το μέγεθος του στα πανεπιστήμια με την υψηλότερη ερευνητική δραστηριότητα, υλοποιώντας ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πολλές και διαφορετικές πηγές. Δημιουργεί συνέργειες και συνεργασίες τόσο με υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι, δημόσιοι οργανισμοί καθώς και με δημόσιες επιχειρήσεις) όσο και με Ελληνικές και Ξένες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η στρατηγική πολιτική του Πανεπιστημίου στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας μέσα από δημιουργικές συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινοπραξίες σε όλο τον κόσμο.
  • Στο ΓΠΑ απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, νέοι ερευνητές, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και υποστηρικτικό προσωπικό, οι οποίοι υποστηρίζουν έργα με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και των νέων τεχνολογιών με έμφαση και στους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, υπηρεσίες).
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, η μεταφορά τεχνολογίας καθώς και η συμβουλευτική αποτελούν στρατηγικές επιλογές του Ιδρύματος. Η δημιουργία Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου με τα Ινστιτούτα και τα Κέντρα Αριστείας που θα το απαρτίζουν σκιαγραφούν την εικόνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της επόμενης δεκαετίας. 
  • Η επιστημονική αρτιότητα των καθηγητών του ΓΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτή καταγράφεται στα προηγούμενα χρόνια καταρτίζοντας και εκπαιδεύοντας εκατοντάδες εργαζόμενους και ανέργους καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.