Επικοινωνία

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου στο e-mail: kedivim@aua.gr

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)

Ιερά Οδός 75-11855,  Αθήνα

«Θερμοκήπιο Τεχνών και Δεξιοτήτων» (πίσω από το εστιατόριο) – 1ος όροφος

Τηλ. 210 5294400