ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30 Μάιος 2023

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας της Κύπρου ένα διήμερο σεμινάριο κατάρτισης στην Κύπρο στο πλαίσιο της υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ECONUTRI. Το σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες που προωθούνται από την EU Green Week 2023 (https://green-week.event.europa.eu/index_en), θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες και ειδικότερα την 6/6/2023 και την 7/6/2023 . Την 1η ημέρα (6 Ιουνίου 2023) οι καταρτιζόμενοι θα είναι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας της Κύπρου ενώ την 2η ημέρα (7/6/2023) οι καταρτιζόμενοι θα είναι αγρότες.

Συνημμένα: