Ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσης της φυσικής προσβασιμότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15 Μαρ 2023

Έργα ενίσχυσης της φυσικής προσβασιμότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα έργα ενίσχυσης και βελτίωσης της φυσικής προσβασιμότητας, τα οποία στόχο έχουν να υποστηρίξουν την ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών με αναπηρίες σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και ως εκ τούτου την αύξηση του ποσοστού της έγκαιρης αποφοίτησης  τους. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών περιλαμβάνει 28 συγκροτήματα κτηρίων των οποίων η προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρίες, είναι χαμηλή. Για τη θεραπεία της υπάρχουσας κατάστασης, επιλέχθηκε η σταδιακή βελτίωση της προσβασιμότητας, ξεκινώντας από τα πλέον σημαντικά και περισσότερο αναγκαία για τους φοιτητές κτήρια. Στο πλαίσιο αυτό:

  1. ως πρώτο κτήριο επιλέχθηκε το Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου το οποίο, εκτός από τις διοικητικές υπηρεσίες, φιλοξενεί τέσσερα αμφιθέατρα στα οποία διεξάγονται μαθήματα, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία καθηγητών, το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Erasmus (ισόγειο), την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (δεύτερος όροφος) αλλά και την αίθουσα τελετών (πρώτος όροφος) όπου γίνονται οι καθομολογήσεις των φοιτητών. Έτσι, στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου τοποθετήθηκε ηλεκτρικό αναβατόριο το οποίο συνδέει το Ισόγειο με το Υπόγειο.  Το αναβατόριο, εκτός των άλλων, εξυπηρετεί πλέον στην αξιοποίηση του ειδικά διαμορφωμένου χώρου υγιεινής για τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο, στο υπόγειο. Επιπλέον, αναγκαία θεωρήθηκε η τοποθέτηση μίας μεταλλικής ράμπας κατάλληλων διαστάσεων στην κεντρική είσοδο (πρόσοψη) του κτηρίου Διοίκησης. Έτσι, το κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου είναι πλέον προσβάσιμο, στους φοιτητές που κινούνται με αμαξίδιο, σε όλους τους ορόφους του.
  2. Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην σίτιση οι φοιτητές με κινητικά προβλήματα έγινε η εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατορίου στο κτήριο του Εστιατορίου – Κυλικείου του Πανεπιστημίου.
  3. Πραγματοποιήθηκε η διαγράμμιση δύο θέσεων σταθμεύσεως οχημάτων για ΑμεΑ, με ειδική σήμανση, ακριβώς έξω από το Κεντρικό Κτήριο της Διοίκησης, δίπλα στου ανελκυστήρα.
  4. Κατόπιν επισκέψεων στα τρία παραρτήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), διαπιστώθηκε ότι τα κτήρια της Άμφισσας και της Θήβας είναι 100% προσβάσιμα σε άτομα που κινούνται με αμαξίδιο, σε αντίθεση με το κτήριο του Καρπενησίου. Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής, έγινε η εγκατάσταση ηλεκτρικού αναβατορίου στην πρόσοψη-είσοδο του κτηρίου του Καρπενησίου.

Η βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου συνεχίζει να αποτελεί μείζονος σημασίας θέμα και προτεραιότητα για την διοίκησή του. Έτσι τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν ακόμα περισσότερες διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Τσούρου Βιργινία – Μαρία

email: career@aua.gr

Τηλέφωνο: 2105294817

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

Συνημμένα: