Τοποθέτηση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 20 Φεβ 2023

Τοποθέτηση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής, συμμετείχε με τοποθέτηση του σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση είχε ως θέμα την «Αειφόρο ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, με τη δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος, με χρήση εφαρμογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών».

Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για τη λειτουργία των περιφερειακών οργάνων της Πολιτείας και ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην τοποθέτηση του, επεσήμανε την ανάγκη εξειδίκευσης κάθε περιφέρειας και νομού σε μία στρατηγικά ιδιαίτερη και χαρακτηριστική παραγωγική ταυτότητα σε συνεργασία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά Τμήματα τα οποία εδρεύουν στις γεωγραφικές αυτές περιοχές. Ως παράδειγμα, ανέφερε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο διαθέτει Τμήματα σε δύο περιφέρειες και τέσσερις νομούς.

Η σχετική συνεδρίαση με την τοποθέτηση του Πρύτανη κ. Σπυρίδωνος Κίντζιου είναι αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο.

(συνημμένο βίντεο  https://www.dropbox.com/s/9b0t61fhx21t2oo/epitropes-perifereion-202302141.mp4?dl=0 )