Επίσημη υποδοχή του Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Καραμάνου, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 10 Μάιος 2023

Επίσημη υποδοχή του Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Καραμάνου, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών.

Την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Ακαδημία Αθηνών η τελετή της επίσημης υποδοχής του Ομότιμου Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ανδρέα Καραμάνου, ως Τακτικού Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος και οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, Θωμάς Μπαρτζάνας και Ελένη Μήλιου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε   παρουσία πλήθους προσωπικοτήτων της πολιτικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής ζωής, καθώς και μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων. Κατά τη διεξαγωγή της τελετής υποδοχής, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας κ. Χρήστος Ζερεφός εγκωμίασε τη σημαντική συμβολή του κ. Ανδρέα Καραμάνου στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος περιέβαλε τον νέο Ακαδημαϊκό με το «διάσημο» της Ακαδημίας.

Ο κ. Ανδρέας Καραμάνος στην ομιλία του με τίτλο  «Η Γεωργική Έρευνα στην Ελλάδα. Επιτεύγματα και προκλήσεις για το μέλλον», προέβη σε μια ιστορική ανασκόπηση της πορείας της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το έργο των πολυάριθμων ερευνητικών ιδρυμάτων από την ίδρυσή τους και ανέδειξε τα σημαντικά επιτεύγματά τους, τα οποία συνέβαλαν αποφασιστικά στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στήριξαν την εθνική οικονομία. Επίσης, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί μετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας την ανάγκη για την εκπόνηση και μιας εθνικής στρατηγικής για τη γεωργική έρευνα, παράλληλα με τις ερευνητικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στην ομιλία του ο κ. Καραμάνος ανέδειξε τις προκλήσεις που παρουσιάζονται, τονίζοντας την ανάγκη για την αξιοποίηση όλων των πλούσιων ευκαιριών που παρέχει το ελληνικό φυσικό περιβάλλον για παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας με σεβασμό στον καταναλωτή, στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και στην αντιμετώπιση των απειλών που αναπόφευκτα θα προκληθούν από την κλιματική κρίση.

Συνημμένα: