Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία»

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01 Ιουν 2023

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ευφυείς Υποδομές στη Γεωργία» υποστηρίζεται από το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΠΜΣ διδάσκεται στα Αγγλικά και έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα για την υποστήριξη θεμάτων σχετικά με τη γεωργική και περιβαλλοντική μηχανική.

Σκοπός του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα της σύγχρονης γεωργίας. Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να δραστηριοποιηθούν σε ερευνητικό επίπεδο ή και να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να συμβάλλουν έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χώρου και την αειφόρο ανάπτυξη με επιστημονικά κριτήρια.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης που οδηγεί στην απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών υποχρεωτικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα πρακτικής άσκησης 1 έως 3 μηνών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αγροδιατροφικό χώρο, κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου, κάτι που θα ενισχύσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό το γνωστικό επίπεδο των φοιτητών καθώς θα έρθουν σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και αγορά των συναφών κλάδων ενώ θα κληθούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν τα προηγούμενα δύο εξάμηνα.

Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 30/06/2023 στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ smartag@aua.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του του ΠΜΣ. Καθηγητή κ. Ν. Δέρκα (τηλ. 2105294030, e-mail ndercas1@aua.gr), στον Συντονιστή του ΠΜΣ Αν. Καθηγητή κ. Σ. Φουντά (τηλ 2105294035, e-mail sfountas@aua.gr), τη Γραμματέα του ΠΜΣ (τηλ. 210 5294053, e-mail smartag@aua.gr), καθώς επίσης στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ, (τηλ. 210 5294122).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ: http://smartag.aua.gr/